Maskin & Service As
Juridisk navn:  Maskin & Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nørstrudvegen 12 Nørstrudvegen 12 Fax:
3677 Notodden 3677 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 924382775
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ak Regnskap Nystad As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
1630%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 2.929.000 0
Resultat: 627.000 0
Egenkapital: 519.000 30.000
Regnskap for  Maskin & Service As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 2.929.000 0
Driftskostnader -2.224.000 0
Driftsresultat 704.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -77.000 0
Finans -77.000 0
Resultat før skatt 627.000 0
Skattekostnad -138.000 0
Årsresultat 489.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.544.000 0
Sum omløpsmidler 716.000 30.000
Sum eiendeler 4.260.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 489.000 0
Sum egenkapital 519.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 3.050.000 0
Sum kortsiktig gjeld 692.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.261.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.523.000 0
Andre inntekter 406.000 0
Driftsinntekter 2.929.000 0
Varekostnad -10.000 0
Lønninger -550.000 0
Avskrivning -310.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.354.000 0
Driftskostnader -2.224.000 0
Driftsresultat 704.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -77.000 0
Finans -77.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 489.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 3.464.000 0
Sum varige driftsmidler 3.464.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 0
Sum anleggsmidler 3.544.000 0
Varebeholdning 40.000 0
Kundefordringer 442.000 0
Andre fordringer 28.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 206.000 30.000
Sum omløpsmidler 716.000 30.000
Sum eiendeler 4.260.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 489.000 0
Sum egenkapital 519.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 138.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.050.000 0
Leverandørgjeld 362.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 208.000 0
Sum kortsiktig gjeld 692.000 0
Sum gjeld og egenkapital 4.261.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0 0
Soliditet 12.2 1
Resultatgrad 24.0
Rentedekningsgrad 9.1
Gjeldsgrad 7.2 0
Total kapitalrentabilitet 16.5 0
Signatur
03.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex