Maskin & Service As
Juridisk navn:  Maskin & Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nørstrudvegen 12 Nørstrudvegen 12 Fax:
3677 Notodden 3677 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 924382775
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ak Regnskap Nystad As
Utvikling:
Omsetning  
  
97.81%
Resultat  
  
0.8%
Egenkapital  
  
94.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 5.794.000 2.929.000 0
Resultat: 632.000 627.000 0
Egenkapital: 1.011.000 519.000 30.000
Regnskap for  Maskin & Service As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 5.794.000 2.929.000 0
Driftskostnader -5.055.000 -2.224.000 0
Driftsresultat 739.000 704.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -108.000 -77.000 0
Finans -108.000 -77.000 0
Resultat før skatt 632.000 627.000 0
Skattekostnad -139.000 -138.000 0
Årsresultat 493.000 489.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.358.000 3.544.000 0
Sum omløpsmidler 543.000 716.000 30.000
Sum eiendeler 3.901.000 4.260.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 981.000 489.000 0
Sum egenkapital 1.011.000 519.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 2.101.000 3.050.000 0
Sum kortsiktig gjeld 789.000 692.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.901.000 4.261.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.068.000 2.523.000 0
Andre inntekter 726.000 406.000 0
Driftsinntekter 5.794.000 2.929.000 0
Varekostnad -601.000 -10.000 0
Lønninger -865.000 -550.000 0
Avskrivning -613.000 -310.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.976.000 -1.354.000 0
Driftskostnader -5.055.000 -2.224.000 0
Driftsresultat 739.000 704.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader -108.000 -77.000 0
Finans -108.000 -77.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 493.000 489.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 2.858.000 3.464.000 0
Sum varige driftsmidler 2.858.000 3.464.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 81.000 0
Sum anleggsmidler 3.358.000 3.544.000 0
Varebeholdning 40.000 0
Kundefordringer 126.000 442.000 0
Andre fordringer 10.000 28.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 407.000 206.000 30.000
Sum omløpsmidler 543.000 716.000 30.000
Sum eiendeler 3.901.000 4.260.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 981.000 489.000 0
Sum egenkapital 1.011.000 519.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 277.000 138.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.101.000 3.050.000 0
Leverandørgjeld 121.000 362.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 122.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 612.000 208.000 0
Sum kortsiktig gjeld 789.000 692.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.901.000 4.261.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -246.000 24.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 1.0 0
Soliditet 25.9 12.2 1
Resultatgrad 12.8 24.0
Rentedekningsgrad 6.8 9.1
Gjeldsgrad 2.9 7.2 0
Total kapitalrentabilitet 18.9 16.5 0
Signatur
03.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex