Maskin & Industriteknikk AS
Juridisk navn:  Maskin & Industriteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Persillesletta 42 Persillesletta 42 Fax:
1622 Gressvik 1622 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 895493902
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/25/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Øst-Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.7%
Resultat  
  
79%
Egenkapital  
  
31.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.691.000 7.021.000 6.568.000 4.397.000 4.715.000
Resultat: 1.142.000 638.000 415.000 917.000 349.000
Egenkapital: 3.691.000 2.808.000 2.318.000 2.004.000 1.243.000
Regnskap for  Maskin & Industriteknikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.691.000 7.021.000 6.568.000 4.397.000 4.715.000
Driftskostnader -5.408.000 -6.264.000 -6.042.000 -3.464.000 -4.363.000
Driftsresultat 1.284.000 756.000 525.000 933.000 352.000
Finansinntekter 7.000 7.000 2.000 3.000 0
Finanskostnader -148.000 -126.000 -112.000 -18.000 -4.000
Finans -141.000 -119.000 -110.000 -15.000 -4.000
Resultat før skatt 1.142.000 638.000 415.000 917.000 349.000
Skattekostnad -259.000 -148.000 -101.000 -156.000 -167.000
Årsresultat 883.000 490.000 314.000 762.000 182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.475.000 4.555.000 4.537.000 2.818.000 191.000
Sum omløpsmidler 1.867.000 1.858.000 1.401.000 2.311.000 1.648.000
Sum eiendeler 6.342.000 6.413.000 5.938.000 5.129.000 1.839.000
Sum opptjent egenkapital 3.590.000 2.707.000 2.218.000 1.904.000 1.142.000
Sum egenkapital 3.691.000 2.808.000 2.318.000 2.004.000 1.243.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.167.000 2.333.000 2.500.000 255.000
Sum kortsiktig gjeld 651.000 1.438.000 1.286.000 625.000 341.000
Sum gjeld og egenkapital 6.342.000 6.413.000 5.938.000 5.130.000 1.839.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.208.000 6.553.000 6.423.000 4.397.000 4.703.000
Andre inntekter 484.000 468.000 145.000 0 12.000
Driftsinntekter 6.691.000 7.021.000 6.568.000 4.397.000 4.715.000
Varekostnad -4.152.000 -5.350.000 -4.040.000 -2.849.000 -3.759.000
Lønninger -60.000 -26.000 -136.000 -31.000 -14.000
Avskrivning -109.000 -71.000 -64.000 -44.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.087.000 -817.000 -1.802.000 -540.000 -570.000
Driftskostnader -5.408.000 -6.264.000 -6.042.000 -3.464.000 -4.363.000
Driftsresultat 1.284.000 756.000 525.000 933.000 352.000
Finansinntekter 7.000 7.000 2.000 3.000 0
Finanskostnader -148.000 -126.000 -112.000 -18.000 -4.000
Finans -141.000 -119.000 -110.000 -15.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 883.000 490.000 314.000 762.000 182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 34.000 16.000 3.000 0 0
Fast eiendom 4.274.000 4.338.000 4.318.000 2.568.000 0
Maskiner anlegg 67.000 19.000 0 0 5.000
Driftsløsøre 20.000 54.000 88.000 122.000 156.000
Sum varige driftsmidler 4.361.000 4.411.000 4.406.000 2.690.000 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 128.000 128.000 128.000 30.000
Sum anleggsmidler 4.475.000 4.555.000 4.537.000 2.818.000 191.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 385.000 855.000 669.000 225.000 504.000
Andre fordringer 34.000 34.000 28.000 18.000 59.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.448.000 970.000 704.000 2.068.000 1.085.000
Sum omløpsmidler 1.867.000 1.858.000 1.401.000 2.311.000 1.648.000
Sum eiendeler 6.342.000 6.413.000 5.938.000 5.129.000 1.839.000
Sum opptjent egenkapital 3.590.000 2.707.000 2.218.000 1.904.000 1.142.000
Sum egenkapital 3.691.000 2.808.000 2.318.000 2.004.000 1.243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.167.000 2.333.000 2.500.000 255.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 2.000 11.000 23.000
Betalbar skatt 277.000 162.000 104.000 156.000 167.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 278.000 215.000 198.000 150.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 232.000 994.000 965.000 260.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 651.000 1.438.000 1.286.000 625.000 341.000
Sum gjeld og egenkapital 6.342.000 6.413.000 5.938.000 5.130.000 1.839.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.216.000 420.000 115.000 1.686.000 1.307.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.3 1.1 3.7 4.8
Likviditetsgrad 2 2.9 1.3 1.1 3.7 4.8
Soliditet 58.2 43.8 3 39.1 67.6
Resultatgrad 19.2 10.8 8 21.2 7.5
Rentedekningsgrad 8.7 6.0 4.7 51.8 8
Gjeldsgrad 0.7 1.3 1.6 1.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 20.4 11.9 8.9 18.2 19.1
Signatur
05.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex