Maskin & Bil As
Juridisk navn:  Maskin & Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38287212
Gamle Laudalsvei 9 Gamle Laudalsvei 9 Fax:
4534 Marnardal 4534 Marnardal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 818779852
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/10/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorsenteret Mandal AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.1%
Resultat  
  
27.49%
Egenkapital  
  
50.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.356.000 8.818.000 9.209.000 8.785.000
Resultat: 487.000 382.000 261.000 1.610.000
Egenkapital: 595.000 395.000 322.000 123.000
Regnskap for  Maskin & Bil As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.356.000 8.818.000 9.209.000 8.785.000
Driftskostnader -8.868.000 -8.444.000 -8.947.000 -7.168.000
Driftsresultat 488.000 374.000 262.000 1.616.000
Finansinntekter 8.000 1.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -13.000
Finans -1.000 8.000 -1.000 -6.000
Resultat før skatt 487.000 382.000 261.000 1.610.000
Skattekostnad -107.000 -84.000 -62.000 -332.000
Årsresultat 380.000 298.000 199.000 1.278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 361.000 382.000 149.000 167.000
Sum omløpsmidler 1.856.000 1.181.000 937.000 1.459.000
Sum eiendeler 2.217.000 1.563.000 1.086.000 1.626.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 305.000 232.000 33.000
Sum egenkapital 595.000 395.000 322.000 123.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.621.000 1.167.000 764.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 2.216.000 1.562.000 1.086.000 1.626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.331.000 8.818.000 9.209.000 8.785.000
Andre inntekter 25.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.356.000 8.818.000 9.209.000 8.785.000
Varekostnad -3.584.000 -3.397.000 -3.610.000 -3.658.000
Lønninger -3.488.000 -3.348.000 -3.490.000 -1.858.000
Avskrivning -115.000 -84.000 -69.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.681.000 -1.615.000 -1.778.000 -1.585.000
Driftskostnader -8.868.000 -8.444.000 -8.947.000 -7.168.000
Driftsresultat 488.000 374.000 262.000 1.616.000
Finansinntekter 8.000 1.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -13.000
Finans -1.000 8.000 -1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.260.000
Årsresultat 380.000 298.000 199.000 1.278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 30.000 36.000 46.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 13.000 19.000 26.000 0
Driftsløsøre 317.000 326.000 78.000 117.000
Sum varige driftsmidler 330.000 345.000 103.000 117.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 361.000 382.000 149.000 167.000
Varebeholdning 40.000 35.000 33.000 34.000
Kundefordringer 578.000 388.000 317.000 561.000
Andre fordringer 1.134.000 654.000 426.000 826.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 104.000 104.000 160.000 38.000
Sum omløpsmidler 1.856.000 1.181.000 937.000 1.459.000
Sum eiendeler 2.217.000 1.563.000 1.086.000 1.626.000
Sum opptjent egenkapital 505.000 305.000 232.000 33.000
Sum egenkapital 595.000 395.000 322.000 123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -295.000 -221.000 -275.000 -705.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.368.000 844.000 673.000 200.000
Betalbar skatt 101.000 74.000 58.000 382.000
Skyldig offentlige avgifter 338.000 415.000 258.000 186.000
Utbytte 0 0 -1.260.000
Annen kortsiktig gjeld 109.000 55.000 50.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 1.621.000 1.167.000 764.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 2.216.000 1.562.000 1.086.000 1.626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 235.000 14.000 173.000 -44.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.2 0.9
Soliditet 26.9 25.3 29.7 7.6
Resultatgrad 5.2 4.2 2.8 18.4
Rentedekningsgrad 488.0 1 124.3
Gjeldsgrad 2.7 3 2.4 12.2
Total kapitalrentabilitet 22.0 24.5 24.2 99.8
Signatur
29.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex