Maskin & Bil As
Juridisk navn:  Maskin & Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38287212
Gamle Laudalsvei 9 Gamle Laudalsvei 9 Fax:
4534 Marnardal 4534 Marnardal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 818779852
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/10/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorsenteret Mandal AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.13%
Resultat  
  
129.36%
Egenkapital  
  
61.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.023.000 9.356.000 8.818.000 9.209.000 8.785.000
Resultat: 1.117.000 487.000 382.000 261.000 1.610.000
Egenkapital: 962.000 595.000 395.000 322.000 123.000
Regnskap for  Maskin & Bil As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.023.000 9.356.000 8.818.000 9.209.000 8.785.000
Driftskostnader -8.911.000 -8.868.000 -8.444.000 -8.947.000 -7.168.000
Driftsresultat 1.112.000 488.000 374.000 262.000 1.616.000
Finansinntekter 5.000 8.000 1.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -13.000
Finans 5.000 -1.000 8.000 -1.000 -6.000
Resultat før skatt 1.117.000 487.000 382.000 261.000 1.610.000
Skattekostnad -246.000 -107.000 -84.000 -62.000 -332.000
Årsresultat 871.000 380.000 298.000 199.000 1.278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 265.000 361.000 382.000 149.000 167.000
Sum omløpsmidler 1.841.000 1.856.000 1.181.000 937.000 1.459.000
Sum eiendeler 2.106.000 2.217.000 1.563.000 1.086.000 1.626.000
Sum opptjent egenkapital 872.000 505.000 305.000 232.000 33.000
Sum egenkapital 962.000 595.000 395.000 322.000 123.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.145.000 1.621.000 1.167.000 764.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 2.107.000 2.216.000 1.562.000 1.086.000 1.626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.023.000 9.331.000 8.818.000 9.209.000 8.785.000
Andre inntekter 25.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.023.000 9.356.000 8.818.000 9.209.000 8.785.000
Varekostnad -3.674.000 -3.584.000 -3.397.000 -3.610.000 -3.658.000
Lønninger -3.509.000 -3.488.000 -3.348.000 -3.490.000 -1.858.000
Avskrivning -96.000 -115.000 -84.000 -69.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.632.000 -1.681.000 -1.615.000 -1.778.000 -1.585.000
Driftskostnader -8.911.000 -8.868.000 -8.444.000 -8.947.000 -7.168.000
Driftsresultat 1.112.000 488.000 374.000 262.000 1.616.000
Finansinntekter 5.000 8.000 1.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 -2.000 -13.000
Finans 5.000 -1.000 8.000 -1.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.260.000
Årsresultat 871.000 380.000 298.000 199.000 1.278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 30.000 36.000 46.000 50.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 6.000 13.000 19.000 26.000 0
Driftsløsøre 228.000 317.000 326.000 78.000 117.000
Sum varige driftsmidler 234.000 330.000 345.000 103.000 117.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 265.000 361.000 382.000 149.000 167.000
Varebeholdning 29.000 40.000 35.000 33.000 34.000
Kundefordringer 376.000 578.000 388.000 317.000 561.000
Andre fordringer 593.000 1.134.000 654.000 426.000 826.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 843.000 104.000 104.000 160.000 38.000
Sum omløpsmidler 1.841.000 1.856.000 1.181.000 937.000 1.459.000
Sum eiendeler 2.106.000 2.217.000 1.563.000 1.086.000 1.626.000
Sum opptjent egenkapital 872.000 505.000 305.000 232.000 33.000
Sum egenkapital 962.000 595.000 395.000 322.000 123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -295.000 -221.000 -275.000 -705.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 581.000 1.368.000 844.000 673.000 200.000
Betalbar skatt 246.000 101.000 74.000 58.000 382.000
Skyldig offentlige avgifter 220.000 338.000 415.000 258.000 186.000
Utbytte 0 0 -1.260.000
Annen kortsiktig gjeld 97.000 109.000 55.000 50.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 1.145.000 1.621.000 1.167.000 764.000 1.503.000
Sum gjeld og egenkapital 2.107.000 2.216.000 1.562.000 1.086.000 1.626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 696.000 235.000 14.000 173.000 -44.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 1 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.1 1 1.2 0.9
Soliditet 45.7 26.9 25.3 29.7 7.6
Resultatgrad 11.1 5.2 4.2 2.8 18.4
Rentedekningsgrad 488.0 1 124.3
Gjeldsgrad 1.2 2.7 3 2.4 12.2
Total kapitalrentabilitet 53.0 22.0 24.5 24.2 99.8
Signatur
29.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex