Maskin & Bil ANS
Juridisk navn:  Maskin & Bil ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38287212
Gamle Laudalsvei 9 Gamle Laudalsvei 9 Fax: 38287222
4534 Marnardal 4534 Marnardal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 857696212
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/15/1990
Foretakstype: ANS
Revisor: Revisorsenteret Mandal AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
2.66%
Egenkapital  
  
-166.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Resultat: 502.000 489.000 492.000 495.000 234.000
Egenkapital: -36.000 54.000 45.000 207.000 138.000
Regnskap for  Maskin & Bil ANS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Driftskostnader -77.000 -85.000 -76.000 -75.000 -350.000
Driftsresultat 523.000 515.000 524.000 525.000 250.000
Finansinntekter -21.000 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -32.000 -30.000 -16.000
Finans -21.000 -26.000 -32.000 -30.000 -16.000
Resultat før skatt 502.000 489.000 492.000 495.000 234.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 502.000 489.000 492.000 495.000 234.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 764.000 827.000 890.000 953.000 1.016.000
Sum omløpsmidler 434.000 1.093.000 632.000 546.000 128.000
Sum eiendeler 1.198.000 1.920.000 1.522.000 1.499.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 54.000 45.000 207.000 138.000
Sum egenkapital -36.000 54.000 45.000 207.000 138.000
Sum langsiktig gjeld 495.000 585.000 675.000 765.000 855.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 1.280.000 801.000 526.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 1.199.000 1.919.000 1.521.000 1.498.000 1.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Driftsinntekter 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 -285.000
Avskrivning -63.000 -63.000 -63.000 -63.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -22.000 -13.000 -12.000 -2.000
Driftskostnader -77.000 -85.000 -76.000 -75.000 -350.000
Driftsresultat 523.000 515.000 524.000 525.000 250.000
Finansinntekter -21.000 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -32.000 -30.000 -16.000
Finans -21.000 -26.000 -32.000 -30.000 -16.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 502.000 489.000 492.000 495.000 234.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 764.000 827.000 890.000 953.000 1.016.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 764.000 827.000 890.000 953.000 1.016.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 764.000 827.000 890.000 953.000 1.016.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 406.000 1.090.000 630.000 500.000 0
Andre fordringer 0 0 115.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.000 3.000 2.000 46.000 13.000
Sum omløpsmidler 434.000 1.093.000 632.000 546.000 128.000
Sum eiendeler 1.198.000 1.920.000 1.522.000 1.499.000 1.144.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 54.000 45.000 207.000 138.000
Sum egenkapital -36.000 54.000 45.000 207.000 138.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 495.000 585.000 675.000 765.000 855.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 147.000 146.000 147.000 100.000 150.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 593.000 1.134.000 654.000 426.000 0
Sum kortsiktig gjeld 740.000 1.280.000 801.000 526.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 1.199.000 1.919.000 1.521.000 1.498.000 1.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -306.000 -187.000 -169.000 20.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 0.8 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.8 1 0.9
Soliditet -3.0 2.8 3 13.8 12.1
Resultatgrad 87.2 85.8 87.3 87.5 41.7
Rentedekningsgrad 19.8 16.4 17.5 15.6
Gjeldsgrad -34.3 34.5 32.8 6.2 7.3
Total kapitalrentabilitet 41.9 26.8 34.5 3 21.9
Signatur
07.10.2009
HVER AV DELTAKERNE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex