Maskin & Auto Service Sør As
Juridisk navn:  Maskin & Auto Service Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38183600
Mjåvannsvegen 8 Mjåvannsvegen 8 Fax: 38183601
4628 Kristiansand S 4628 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 991393919
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/14/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.72%
Resultat  
  
114.54%
Egenkapital  
  
39.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 29.454.000 29.667.000 27.955.000 25.309.000 22.254.000
Resultat: 2.493.000 1.162.000 1.174.000 1.565.000 -349.000
Egenkapital: 6.900.000 4.955.000 4.049.000 3.424.000 2.222.000
Regnskap for  Maskin & Auto Service Sør As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 29.454.000 29.667.000 27.955.000 25.309.000 22.254.000
Driftskostnader -26.744.000 -28.314.000 -26.543.000 -23.567.000 -22.469.000
Driftsresultat 2.710.000 1.354.000 1.413.000 1.741.000 -214.000
Finansinntekter 12.000 25.000 7.000 6.000 9.000
Finanskostnader -228.000 -217.000 -245.000 -183.000 -144.000
Finans -216.000 -192.000 -238.000 -177.000 -135.000
Resultat før skatt 2.493.000 1.162.000 1.174.000 1.565.000 -349.000
Skattekostnad -549.000 -255.000 -259.000 -363.000 77.000
Årsresultat 1.945.000 907.000 916.000 1.202.000 -272.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.837.000 1.247.000 1.183.000 1.014.000 949.000
Sum omløpsmidler 16.062.000 12.123.000 13.755.000 10.256.000 9.986.000
Sum eiendeler 17.899.000 13.370.000 14.938.000 11.270.000 10.935.000
Sum opptjent egenkapital 4.754.000 2.810.000 1.903.000 1.278.000 76.000
Sum egenkapital 6.900.000 4.955.000 4.049.000 3.424.000 2.222.000
Sum langsiktig gjeld 4.886.000 3.706.000 4.171.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.113.000 4.709.000 6.718.000 7.847.000 8.713.000
Sum gjeld og egenkapital 17.899.000 13.371.000 14.938.000 11.271.000 10.935.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.404.000 29.528.000 27.933.000 25.275.000 22.224.000
Andre inntekter 50.000 139.000 23.000 34.000 30.000
Driftsinntekter 29.454.000 29.667.000 27.955.000 25.309.000 22.254.000
Varekostnad -14.582.000 -18.181.000 -16.138.000 -13.765.000 -13.302.000
Lønninger -9.466.000 -7.768.000 -7.654.000 -7.188.000 -6.789.000
Avskrivning -190.000 -155.000 -213.000 -157.000 -158.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.506.000 -2.210.000 -2.538.000 -2.457.000 -2.220.000
Driftskostnader -26.744.000 -28.314.000 -26.543.000 -23.567.000 -22.469.000
Driftsresultat 2.710.000 1.354.000 1.413.000 1.741.000 -214.000
Finansinntekter 12.000 25.000 7.000 6.000 9.000
Finanskostnader -228.000 -217.000 -245.000 -183.000 -144.000
Finans -216.000 -192.000 -238.000 -177.000 -135.000
Konsernbidrag -291.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.945.000 907.000 916.000 1.202.000 -272.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 375.000 50.000 53.000 64.000 81.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 904.000 639.000 1.130.000 950.000 869.000
Sum varige driftsmidler 904.000 639.000 1.130.000 950.000 869.000
Sum finansielle anleggsmidler 558.000 558.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.837.000 1.247.000 1.183.000 1.014.000 949.000
Varebeholdning 5.266.000 3.990.000 5.538.000 4.996.000 5.089.000
Kundefordringer 3.120.000 1.986.000 1.810.000 2.501.000 2.451.000
Andre fordringer 103.000 225.000 237.000 276.000 326.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.573.000 5.878.000 6.170.000 2.484.000 1.766.000
Sum omløpsmidler 16.062.000 12.123.000 13.755.000 10.256.000 9.986.000
Sum eiendeler 17.899.000 13.370.000 14.938.000 11.270.000 10.935.000
Sum opptjent egenkapital 4.754.000 2.810.000 1.903.000 1.278.000 76.000
Sum egenkapital 6.900.000 4.955.000 4.049.000 3.424.000 2.222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.553.000 3.987.000 3.069.000
Sum langsiktig gjeld 4.886.000 3.706.000 4.171.000 0 0
Leverandørgjeld 2.012.000 2.049.000 2.727.000 1.578.000 4.426.000
Betalbar skatt 873.000 252.000 165.000 347.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.532.000 1.244.000 1.200.000 878.000 433.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.696.000 1.164.000 1.073.000 1.057.000 785.000
Sum kortsiktig gjeld 6.113.000 4.709.000 6.718.000 7.847.000 8.713.000
Sum gjeld og egenkapital 17.899.000 13.371.000 14.938.000 11.271.000 10.935.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.949.000 7.414.000 7.037.000 2.409.000 1.273.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.2 0.7 0.6
Soliditet 38.5 37.1 27.1 30.4 20.3
Resultatgrad 9.2 4.6 5.1 6.9
Rentedekningsgrad 11.9 6.2 5.8 9.5 -1.5
Gjeldsgrad 1.6 1.7 2.7 2.3 3.9
Total kapitalrentabilitet 15.2 10.3 9.5 15.5 -1.9
Signatur
16.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex