Maskin & Auto Service AS
Juridisk navn:  Maskin & Auto Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51637383
Torneroseveien 9 Torneroseveien 9 Fax: 51637393
4315 Sandnes 4315 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 947820370
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 5/7/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Credo Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.88%
Resultat  
  
-90.53%
Egenkapital  
  
1.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 36.068.000 29.593.000 31.260.000 33.234.000 32.487.000
Resultat: 128.000 1.352.000 -236.000 914.000 750.000
Egenkapital: 5.695.000 5.595.000 4.540.000 4.433.000 3.837.000
Regnskap for  Maskin & Auto Service AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 36.068.000 29.593.000 31.260.000 33.234.000 32.487.000
Driftskostnader -35.871.000 -28.083.000 -31.354.000 -32.182.000 -31.654.000
Driftsresultat 197.000 1.511.000 -94.000 1.052.000 833.000
Finansinntekter 21.000 13.000 12.000 37.000 175.000
Finanskostnader -89.000 -171.000 -153.000 -175.000 -258.000
Finans -68.000 -158.000 -141.000 -138.000 -83.000
Resultat før skatt 128.000 1.352.000 -236.000 914.000 750.000
Skattekostnad -28.000 -297.000 52.000 -216.000 -186.000
Årsresultat 100.000 1.055.000 -184.000 699.000 564.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.668.000 1.846.000 1.751.000 1.226.000 1.293.000
Sum omløpsmidler 10.433.000 16.513.000 13.761.000 13.521.000 13.337.000
Sum eiendeler 12.101.000 18.359.000 15.512.000 14.747.000 14.630.000
Sum opptjent egenkapital 4.003.000 3.903.000 2.848.000 3.032.000 2.436.000
Sum egenkapital 5.695.000 5.595.000 4.540.000 4.433.000 3.837.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.407.000 12.765.000 10.972.000 10.314.000 10.792.000
Sum gjeld og egenkapital 12.102.000 18.360.000 15.512.000 14.747.000 14.629.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.917.000 29.271.000 31.142.000 33.119.000 32.412.000
Andre inntekter 151.000 322.000 118.000 115.000 74.000
Driftsinntekter 36.068.000 29.593.000 31.260.000 33.234.000 32.487.000
Varekostnad -23.613.000 -16.805.000 -18.676.000 -18.732.000 -16.198.000
Lønninger -8.277.000 -7.561.000 -8.460.000 -9.322.000 -10.752.000
Avskrivning -315.000 -321.000 -347.000 -287.000 -371.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.666.000 -3.396.000 -3.871.000 -3.841.000 -4.333.000
Driftskostnader -35.871.000 -28.083.000 -31.354.000 -32.182.000 -31.654.000
Driftsresultat 197.000 1.511.000 -94.000 1.052.000 833.000
Finansinntekter 21.000 13.000 12.000 37.000 175.000
Finanskostnader -89.000 -171.000 -153.000 -175.000 -258.000
Finans -68.000 -158.000 -141.000 -138.000 -83.000
Konsernbidrag 0 -103.000 -275.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 100.000 1.055.000 -184.000 699.000 564.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 100.000 87.000 117.000 130.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 890.000 1.075.000 1.664.000 1.109.000 1.163.000
Sum varige driftsmidler 890.000 1.075.000 1.664.000 1.109.000 1.163.000
Sum finansielle anleggsmidler 671.000 671.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.668.000 1.846.000 1.751.000 1.226.000 1.293.000
Varebeholdning 5.981.000 12.260.000 7.635.000 8.201.000 7.551.000
Kundefordringer 2.980.000 2.316.000 3.799.000 4.710.000 5.091.000
Andre fordringer 170.000 404.000 404.000 199.000 201.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 378.000 1.534.000 370.000 411.000 493.000
Sum omløpsmidler 10.433.000 16.513.000 13.761.000 13.521.000 13.337.000
Sum eiendeler 12.101.000 18.359.000 15.512.000 14.747.000 14.630.000
Sum opptjent egenkapital 4.003.000 3.903.000 2.848.000 3.032.000 2.436.000
Sum egenkapital 5.695.000 5.595.000 4.540.000 4.433.000 3.837.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.091.000 568.000 4.489.000 2.823.000 4.046.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.961.000 9.908.000 3.435.000 4.325.000 3.439.000
Betalbar skatt 36.000 311.000 0 172.000 110.000
Skyldig offentlige avgifter 1.150.000 841.000 1.816.000 1.654.000 1.742.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.169.000 1.137.000 1.232.000 1.341.000 1.455.000
Sum kortsiktig gjeld 6.407.000 12.765.000 10.972.000 10.314.000 10.792.000
Sum gjeld og egenkapital 12.102.000 18.360.000 15.512.000 14.747.000 14.629.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.026.000 3.748.000 2.789.000 3.207.000 2.545.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.6 0.5 0.5
Soliditet 47.1 30.5 29.3 30.1 26.2
Resultatgrad 0.5 5.1 -0.3 3.2 2.6
Rentedekningsgrad 2.2 8.8 -0.6 6 3.2
Gjeldsgrad 1.1 2.3 2.4 2.3 2.8
Total kapitalrentabilitet 1.8 8.3 -0.5 7.4 6.9
Signatur
29.07.2016
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex