Maskin & Anleggsservice AS
Juridisk navn:  Maskin & Anleggsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95739310
Bjørkeveien 35 Bjørkeveien 35 Fax: 94771667
9803 Vadsø 9803 Vadsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Vadsø
Org.nr: 989475533
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atria Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.88%
Resultat  
  
-81.58%
Egenkapital  
  
-31.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 839.000 882.000 518.000 2.472.000 980.000
Resultat: -345.000 -190.000 -321.000 906.000 -258.000
Egenkapital: 767.000 1.112.000 1.302.000 1.566.000 716.000
Regnskap for  Maskin & Anleggsservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 839.000 882.000 518.000 2.472.000 980.000
Driftskostnader -1.255.000 -1.089.000 -839.000 -1.556.000 -1.227.000
Driftsresultat -417.000 -206.000 -321.000 916.000 -247.000
Finansinntekter 79.000 21.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -1.000 -12.000 -13.000
Finans 73.000 16.000 0 -9.000 -12.000
Resultat før skatt -345.000 -190.000 -321.000 906.000 -258.000
Skattekostnad 57.000 -57.000 0
Årsresultat -345.000 -190.000 -264.000 850.000 -258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 418.000 827.000 991.000 329.000 481.000
Sum omløpsmidler 578.000 479.000 445.000 1.470.000 550.000
Sum eiendeler 996.000 1.306.000 1.436.000 1.799.000 1.031.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 1.008.000 1.198.000 1.462.000 612.000
Sum egenkapital 767.000 1.112.000 1.302.000 1.566.000 716.000
Sum langsiktig gjeld 0 57.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 229.000 195.000 134.000 176.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 996.000 1.307.000 1.436.000 1.799.000 1.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 839.000 675.000 518.000 1.702.000 980.000
Andre inntekter 207.000 0 770.000 0
Driftsinntekter 839.000 882.000 518.000 2.472.000 980.000
Varekostnad -5.000 -69.000 -1.000 -3.000
Lønninger -763.000 -588.000 -167.000 -680.000 -222.000
Avskrivning -11.000 -128.000 -138.000 -105.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -481.000 -368.000 -465.000 -770.000 -900.000
Driftskostnader -1.255.000 -1.089.000 -839.000 -1.556.000 -1.227.000
Driftsresultat -417.000 -206.000 -321.000 916.000 -247.000
Finansinntekter 79.000 21.000 1.000 3.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -1.000 -12.000 -13.000
Finans 73.000 16.000 0 -9.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -345.000 -190.000 -264.000 850.000 -258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 13.000 20.000 165.000 299.000 364.000
Driftsløsøre 29.000 26.000 30.000 36.000
Sum varige driftsmidler 43.000 20.000 191.000 329.000 400.000
Sum finansielle anleggsmidler 375.000 807.000 800.000 0 81.000
Sum anleggsmidler 418.000 827.000 991.000 329.000 481.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 42.000 202.000 0 216.000 188.000
Andre fordringer 40.000 49.000 32.000 0 131.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 496.000 228.000 413.000 1.254.000 230.000
Sum omløpsmidler 578.000 479.000 445.000 1.470.000 550.000
Sum eiendeler 996.000 1.306.000 1.436.000 1.799.000 1.031.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 1.008.000 1.198.000 1.462.000 612.000
Sum egenkapital 767.000 1.112.000 1.302.000 1.566.000 716.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 57.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 57.000 140.000
Leverandørgjeld 52.000 41.000 -17.000 80.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 92.000 52.000 21.000 50.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 61.000 99.000 75.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 229.000 195.000 134.000 176.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 996.000 1.307.000 1.436.000 1.799.000 1.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 349.000 284.000 311.000 1.294.000 375.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.5 3.3 8.4 3.1
Likviditetsgrad 2 2.5 2.5 3.3 8.4 3.1
Soliditet 77.0 85.1 90.7 8 69.4
Resultatgrad -49.7 -23.4 37.1 -25.2
Rentedekningsgrad -69.5 -41.2 76.3
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet -33.9 -14.2 -22.3 51.1 -23.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex