Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskin & Verktøyleverandøren AS
Juridisk navn:  Maskin Og Verktøyleverandøren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51413935
Randabergveien 306 Randabergveien 306 Fax: 51418275
4073 Randaberg 4073 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 979916582
Aksjekapital: 1.810.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/5/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Regnskapsfører: Vold Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.6%
Resultat  
  
-27.37%
Egenkapital  
  
89.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.449.000 10.446.000 8.403.000 5.793.000 4.756.000
Resultat: 483.000 665.000 -1.826.000 83.000 164.000
Egenkapital: -55.000 -538.000 -1.203.000 623.000 540.000
Regnskap for  Maskin & Verktøyleverandøren AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.449.000 10.446.000 8.403.000 5.793.000 4.756.000
Driftskostnader -10.927.000 -9.728.000 -10.168.000 -5.638.000 -4.592.000
Driftsresultat 521.000 718.000 -1.765.000 155.000 164.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -54.000 -61.000 -72.000 0
Finans -38.000 -54.000 -61.000 -72.000 0
Resultat før skatt 483.000 665.000 -1.826.000 83.000 164.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 483.000 665.000 -1.826.000 83.000 164.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.426.000 1.602.000 1.515.000 3.165.000 2.982.000
Sum eiendeler 2.426.000 1.602.000 1.515.000 3.165.000 2.982.000
Sum opptjent egenkapital -1.865.000 -2.348.000 -3.013.000 -1.270.000 -1.270.000
Sum egenkapital -55.000 -538.000 -1.203.000 623.000 540.000
Sum langsiktig gjeld 593.000 894.000 1.110.000 1.387.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.888.000 1.246.000 1.608.000 1.155.000 2.442.000
Sum gjeld og egenkapital 2.426.000 1.602.000 1.515.000 3.165.000 2.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.449.000 10.446.000 8.403.000 5.793.000 4.756.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 11.449.000 10.446.000 8.403.000 5.793.000 4.756.000
Varekostnad -8.628.000 -7.641.000 -6.805.000 -4.468.000 -3.758.000
Lønninger -1.316.000 -1.123.000 -705.000 -714.000 -344.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -983.000 -1.071.000 -867.000 -891.000 -730.000
Driftskostnader -10.927.000 -9.728.000 -10.168.000 -5.638.000 -4.592.000
Driftsresultat 521.000 718.000 -1.765.000 155.000 164.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -38.000 -54.000 -61.000 -72.000 0
Finans -38.000 -54.000 -61.000 -72.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 483.000 665.000 -1.826.000 83.000 164.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 1.644.000 1.141.000 1.034.000 2.825.000 2.390.000
Kundefordringer 321.000 194.000 99.000 87.000 78.000
Andre fordringer 3.000 1.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 459.000 267.000 381.000 253.000 514.000
Sum omløpsmidler 2.426.000 1.602.000 1.515.000 3.165.000 2.982.000
Sum eiendeler 2.426.000 1.602.000 1.515.000 3.165.000 2.982.000
Sum opptjent egenkapital -1.865.000 -2.348.000 -3.013.000 -1.270.000 -1.270.000
Sum egenkapital -55.000 -538.000 -1.203.000 623.000 540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -75.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 593.000 894.000 1.110.000 1.387.000 0
Leverandørgjeld 767.000 679.000 913.000 458.000 1.657.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 103.000 169.000 150.000 77.000 82.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.094.000 398.000 545.000 621.000 703.000
Sum kortsiktig gjeld 1.888.000 1.246.000 1.608.000 1.155.000 2.442.000
Sum gjeld og egenkapital 2.426.000 1.602.000 1.515.000 3.165.000 2.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 538.000 356.000 -93.000 2.010.000 540.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 0.9 2.7 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
Soliditet -2.3 -33.6 -79.4 19.7 18.1
Resultatgrad 4.6 6.9 2.7 3.4
Rentedekningsgrad 13.7 13.3 -28.9 2.2
Gjeldsgrad -45.1 -4.0 -2.3 4.1 4.5
Total kapitalrentabilitet 21.5 44.8 -116.5 4.9 5.5
Signatur
22.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Presisering om tapt aksjekapital
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex