Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskin Og Dyreutleie As
Juridisk navn:  Maskin Og Dyreutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Halvorslia 150 Halvorslia 150 Fax:
9304 Vangsvik 9304 Vangsvik
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 913273192
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/7/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
43.38%
Resultat  
  
-4.75%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.256.000 876.000 1.231.000 221.000 107.000
Resultat: -18.246.000 -17.418.000 0 -13.958.000 -14.073.000
Egenkapital: 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Regnskap for  Maskin Og Dyreutleie As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.256.000 876.000 1.231.000 221.000 107.000
Driftskostnader -19.502.000 -18.294.000 -2.108.000 -14.179.000 -14.179.000
Driftsresultat -18.246.000 -17.418.000 0 -13.958.000 -14.073.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -18.246.000 -17.418.000 0 -13.958.000 -14.073.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -18.246.000 -17.418.000 0 -13.958.000 -14.073.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 324.000 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 324.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.256.000 876.000 1.231.000 221.000 107.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.256.000 876.000 1.231.000 221.000 107.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -58.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.502.000 -18.236.000 -2.108.000 -14.179.000 -14.179.000
Driftskostnader -19.502.000 -18.294.000 -2.108.000 -14.179.000 -14.179.000
Driftsresultat -18.246.000 -17.418.000 0 -13.958.000 -14.073.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -18.246.000 -17.418.000 0 -13.958.000 -14.073.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 30.000 30.000 0 0 0
Kundefordringer 264.000 353.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 30.000 30.000 30.000 30.000
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 30.000 324.000 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 30.000 324.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 324.000 30.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0 1 1 1 1
Resultatgrad -1.452.7 -1988.4 0 -6315.8 -13152.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -60.820.0 0 -46526.7
Signatur
04.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.07.2022
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex