Maskin Og Auto AS
Juridisk navn:  Maskin Og Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33335007
Løke Løke Fax: 33335011
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 980382605
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/17/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Tønsberg As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.87%
Resultat  
  
-1027.78%
Egenkapital  
  
-170.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.087.000 837.000 803.000 812.000 949.000
Resultat: -167.000 18.000 12.000 -60.000 -7.000
Egenkapital: -69.000 98.000 80.000 67.000 128.000
Regnskap for  Maskin Og Auto AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.087.000 837.000 803.000 812.000 949.000
Driftskostnader -1.234.000 -819.000 -790.000 -872.000 -955.000
Driftsresultat -146.000 18.000 12.000 -60.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 0 0 0 0
Finans -20.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -167.000 18.000 12.000 -60.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -167.000 18.000 12.000 -60.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 20.000
Sum omløpsmidler 184.000 208.000 133.000 150.000 192.000
Sum eiendeler 184.000 208.000 133.000 150.000 212.000
Sum opptjent egenkapital -169.000 -2.000 -20.000 -33.000 28.000
Sum egenkapital -69.000 98.000 80.000 67.000 128.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 110.000 53.000 83.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 184.000 208.000 133.000 150.000 212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.087.000 837.000 800.000 812.000 949.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0
Driftsinntekter 1.087.000 837.000 803.000 812.000 949.000
Varekostnad -597.000 -379.000 -363.000 -468.000 -556.000
Lønninger -414.000 -188.000 -223.000 -183.000 -184.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -252.000 -204.000 -221.000 -215.000
Driftskostnader -1.234.000 -819.000 -790.000 -872.000 -955.000
Driftsresultat -146.000 18.000 12.000 -60.000 -7.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 0 0 0 0
Finans -20.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -167.000 18.000 12.000 -60.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 20.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 20.000
Varebeholdning 87.000 27.000 56.000 56.000 63.000
Kundefordringer 58.000 121.000 30.000 22.000 40.000
Andre fordringer 4.000 9.000 8.000 29.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 34.000 51.000 39.000 43.000 68.000
Sum omløpsmidler 184.000 208.000 133.000 150.000 192.000
Sum eiendeler 184.000 208.000 133.000 150.000 212.000
Sum opptjent egenkapital -169.000 -2.000 -20.000 -33.000 28.000
Sum egenkapital -69.000 98.000 80.000 67.000 128.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 55.000 35.000 0 26.000 20.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 25.000 21.000 9.000 29.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 50.000 33.000 47.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 110.000 53.000 83.000 84.000
Sum gjeld og egenkapital 184.000 208.000 133.000 150.000 212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 98.000 80.000 67.000 108.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.9 2.5 1.8 2.3
Likviditetsgrad 2 0.4 1.6 1.5 1.1 1.5
Soliditet -37.5 47.1 60.2 44.7 60.4
Resultatgrad -13.4 2.2 1.5 -7.4 -0.7
Rentedekningsgrad -7.0
Gjeldsgrad -3.7 1.1 0.7 1.2 0.7
Total kapitalrentabilitet -78.8 8.7 9 -3.3
Signatur
04.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex