Maskin Og Anlegg AS
Juridisk navn:  Maskin Og Anlegg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77842380
Botnhågveien 23 Botnhågveien 23 Fax: 77840550
9308 Finnsnes 9308 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 929074580
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Regnskap Finnsnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.31%
Resultat  
  
-99.89%
Egenkapital  
  
0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.996.000 19.522.000 13.890.000 12.405.000 18.472.000
Resultat: 5.000 4.406.000 835.000 -1.000 4.282.000
Egenkapital: 13.387.000 13.384.000 9.948.000 9.300.000 9.293.000
Regnskap for  Maskin Og Anlegg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.996.000 19.522.000 13.890.000 12.405.000 18.472.000
Driftskostnader -13.970.000 -15.106.000 -13.013.000 -12.411.000 -14.205.000
Driftsresultat 25.000 4.415.000 877.000 -7.000 4.266.000
Finansinntekter 5.000 9.000 9.000 12.000 23.000
Finanskostnader -25.000 -19.000 -51.000 -6.000 -9.000
Finans -20.000 -10.000 -42.000 6.000 14.000
Resultat før skatt 5.000 4.406.000 835.000 -1.000 4.282.000
Skattekostnad -2.000 -969.000 -187.000 8.000 -1.059.000
Årsresultat 3.000 3.436.000 648.000 7.000 3.222.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 690.000 766.000 555.000 700.000 691.000
Sum omløpsmidler 14.971.000 18.154.000 11.803.000 11.986.000 13.441.000
Sum eiendeler 15.661.000 18.920.000 12.358.000 12.686.000 14.132.000
Sum opptjent egenkapital 12.883.000 12.881.000 9.444.000 8.796.000 8.789.000
Sum egenkapital 13.387.000 13.384.000 9.948.000 9.300.000 9.293.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 23.000 104.000 185.000 276.000
Sum kortsiktig gjeld 2.259.000 5.513.000 2.307.000 3.202.000 4.564.000
Sum gjeld og egenkapital 15.660.000 18.920.000 12.358.000 12.686.000 14.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.845.000 19.522.000 13.890.000 12.405.000 18.472.000
Andre inntekter 151.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.996.000 19.522.000 13.890.000 12.405.000 18.472.000
Varekostnad -12.649.000 -13.701.000 -11.823.000 -10.817.000 -12.662.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -121.000 -163.000 -215.000 -246.000 -320.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.200.000 -1.242.000 -975.000 -1.348.000 -1.223.000
Driftskostnader -13.970.000 -15.106.000 -13.013.000 -12.411.000 -14.205.000
Driftsresultat 25.000 4.415.000 877.000 -7.000 4.266.000
Finansinntekter 5.000 9.000 9.000 12.000 23.000
Finanskostnader -25.000 -19.000 -51.000 -6.000 -9.000
Finans -20.000 -10.000 -42.000 6.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 3.436.000 648.000 7.000 3.222.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 668.000 658.000 305.000 250.000 0
Maskiner anlegg 22.000 59.000 96.000 134.000 194.000
Driftsløsøre 49.000 154.000 317.000 497.000
Sum varige driftsmidler 690.000 766.000 555.000 700.000 691.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 690.000 766.000 555.000 700.000 691.000
Varebeholdning 9.397.000 8.955.000 7.799.000 9.469.000 7.323.000
Kundefordringer 1.266.000 780.000 900.000 1.299.000 722.000
Andre fordringer 490.000 0 99.000 284.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 492.000 176.000 97.000 7.000 5.000
Sum omløpsmidler 14.971.000 18.154.000 11.803.000 11.986.000 13.441.000
Sum eiendeler 15.661.000 18.920.000 12.358.000 12.686.000 14.132.000
Sum opptjent egenkapital 12.883.000 12.881.000 9.444.000 8.796.000 8.789.000
Sum egenkapital 13.387.000 13.384.000 9.948.000 9.300.000 9.293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 23.000 104.000 185.000 276.000
Gjeld til kredittinstitutt 842.000 842.000 842.000 842.000 842.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 23.000 104.000 185.000 276.000
Leverandørgjeld 1.077.000 3.621.000 1.163.000 2.277.000 2.535.000
Betalbar skatt 10.000 1.051.000 269.000 84.000 1.187.000
Skyldig offentlige avgifter 330.000 0 34.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.259.000 5.513.000 2.307.000 3.202.000 4.564.000
Sum gjeld og egenkapital 15.660.000 18.920.000 12.358.000 12.686.000 14.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.712.000 12.641.000 9.496.000 8.784.000 8.877.000
Likviditetsgrad 1 6.6 3.3 5.1 3.7 2.9
Likviditetsgrad 2 2.5 1.7 1.7 0.8 1.3
Soliditet 85.5 70.7 80.5 73.3 65.8
Resultatgrad 0.2 22.6 6.3 -0.1 23.1
Rentedekningsgrad 1.0 232.4 17.2 -1.2 4
Gjeldsgrad 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.2 23.4 7.2 0 30.3
Signatur
29.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex