Maskin Konsulenten As
Juridisk navn:  Maskin Konsulenten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40659506
Postboks 545 C/O Marius Fossli-Solli Gamle Algarheimsveg 80 Fax:
2057 Jessheim 2052 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 922618860
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapspilotene As
Utvikling:
Omsetning  
  
71.3%
Resultat  
  
-41.5%
Egenkapital  
  
33.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.677.000 979.000 972.000
Resultat: 117.000 200.000 22.000
Egenkapital: 254.000 190.000 30.000
Regnskap for  Maskin Konsulenten As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.677.000 979.000 972.000
Driftskostnader -1.561.000 -779.000 -949.000
Driftsresultat 117.000 201.000 23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 117.000 200.000 22.000
Skattekostnad -31.000 -42.000 0
Årsresultat 86.000 158.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000 0
Sum omløpsmidler 590.000 293.000 175.000
Sum eiendeler 669.000 293.000 175.000
Sum opptjent egenkapital 224.000 160.000 0
Sum egenkapital 254.000 190.000 30.000
Sum langsiktig gjeld -34.000 0
Sum kortsiktig gjeld 450.000 104.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 294.000 175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.677.000 979.000 972.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.677.000 979.000 972.000
Varekostnad -1.403.000 -710.000 -687.000
Lønninger -64.000 -20.000 -186.000
Avskrivning -1.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -93.000 -49.000 -76.000
Driftskostnader -1.561.000 -779.000 -949.000
Driftsresultat 117.000 201.000 23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -22.000 -22.000
Årsresultat 86.000 158.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 14.000 0
Sum varige driftsmidler 14.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 65.000 0
Sum anleggsmidler 79.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 182.000 156.000 27.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 408.000 138.000 149.000
Sum omløpsmidler 590.000 293.000 175.000
Sum eiendeler 669.000 293.000 175.000
Sum opptjent egenkapital 224.000 160.000 0
Sum egenkapital 254.000 190.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld -34.000 0
Leverandørgjeld 336.000 35.000 59.000
Betalbar skatt 70.000 39.000 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 8.000 49.000
Utbytte -22.000 -22.000
Annen kortsiktig gjeld 6.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 450.000 104.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 670.000 294.000 175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.000 189.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.8 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 2.8 1.2
Soliditet 37.9 64.6 17.1
Resultatgrad 7.0 20.5 2.4
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 1.6 0.5 4.8
Total kapitalrentabilitet 17.5 68.4 13.1
Signatur
09.06.2022
SIGNATUR
FOSSLI-SOLLI MARIUS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex