Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskin K. Lund As
Juridisk navn:  Maskin K. Lund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22900200
c/o K Lund Offshore as Postboks 30 Stålfjæra 11 Fax: 22792001
4097 Sola 975 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 956620732
Aksjekapital: 9.477.436 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/4/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.41%
Resultat  
  
49.69%
Egenkapital  
  
44.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 35.212.000 32.480.000 31.712.000 28.317.000 24.442.000
Resultat: -736.000 -1.463.000 -4.130.000 -3.999.000 -4.470.000
Egenkapital: 3.360.000 2.333.000 3.795.000 1.787.000 786.000
Regnskap for  Maskin K. Lund As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 35.212.000 32.480.000 31.712.000 28.317.000 24.442.000
Driftskostnader -35.737.000 -33.816.000 -35.715.000 -32.187.000 -28.226.000
Driftsresultat -524.000 -1.336.000 -4.003.000 -3.870.000 -3.784.000
Finansinntekter 83.000 985.000 594.000 641.000 61.000
Finanskostnader -296.000 -1.111.000 -721.000 -771.000 -747.000
Finans -213.000 -126.000 -127.000 -130.000 -686.000
Resultat før skatt -736.000 -1.463.000 -4.130.000 -3.999.000 -4.470.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -736.000 -1.463.000 -4.130.000 -3.999.000 -4.470.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.861.000 6.475.000 6.443.000 6.635.000 7.067.000
Sum omløpsmidler 17.921.000 14.095.000 15.141.000 11.555.000 11.224.000
Sum eiendeler 24.782.000 20.570.000 21.584.000 18.190.000 18.291.000
Sum opptjent egenkapital -6.118.000 -7.145.000 -5.682.000 -7.077.000 -7.077.000
Sum egenkapital 3.360.000 2.333.000 3.795.000 1.787.000 786.000
Sum langsiktig gjeld 4.551.000 5.251.000 5.251.000 7.389.000 7.937.000
Sum kortsiktig gjeld 16.871.000 12.986.000 12.538.000 9.014.000 9.568.000
Sum gjeld og egenkapital 24.781.000 20.569.000 21.584.000 18.190.000 18.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.548.000 31.286.000 31.712.000 28.308.000 24.442.000
Andre inntekter 664.000 1.194.000 0 9.000 0
Driftsinntekter 35.212.000 32.480.000 31.712.000 28.317.000 24.442.000
Varekostnad -19.373.000 -18.320.000 -19.451.000 -15.988.000 -12.137.000
Lønninger -9.321.000 -8.684.000 -9.334.000 -9.290.000 -8.970.000
Avskrivning -132.000 -145.000 -172.000 -282.000 -325.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.911.000 -6.667.000 -6.758.000 -6.627.000 -6.794.000
Driftskostnader -35.737.000 -33.816.000 -35.715.000 -32.187.000 -28.226.000
Driftsresultat -524.000 -1.336.000 -4.003.000 -3.870.000 -3.784.000
Finansinntekter 83.000 985.000 594.000 641.000 61.000
Finanskostnader -296.000 -1.111.000 -721.000 -771.000 -747.000
Finans -213.000 -126.000 -127.000 -130.000 -686.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -736.000 -1.463.000 -4.130.000 -3.999.000 -4.470.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.913.000 5.913.000 5.913.000 5.913.000 5.913.000
Fast eiendom 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 586.000 218.000 186.000 338.000 730.000
Sum varige driftsmidler 929.000 562.000 530.000 682.000 1.074.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 0 40.000 80.000
Sum anleggsmidler 6.861.000 6.475.000 6.443.000 6.635.000 7.067.000
Varebeholdning 10.258.000 9.895.000 7.930.000 8.458.000 6.830.000
Kundefordringer 4.878.000 3.293.000 6.436.000 2.288.000 3.349.000
Andre fordringer 668.000 657.000 502.000 501.000 482.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 355.000 250.000 273.000 309.000 563.000
Sum omløpsmidler 17.921.000 14.095.000 15.141.000 11.555.000 11.224.000
Sum eiendeler 24.782.000 20.570.000 21.584.000 18.190.000 18.291.000
Sum opptjent egenkapital -6.118.000 -7.145.000 -5.682.000 -7.077.000 -7.077.000
Sum egenkapital 3.360.000 2.333.000 3.795.000 1.787.000 786.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 43.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.751.000 7.958.000 5.896.000 4.189.000 3.724.000
Sum langsiktig gjeld 4.551.000 5.251.000 5.251.000 7.389.000 7.937.000
Leverandørgjeld 4.065.000 2.841.000 3.880.000 2.643.000 3.558.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.754.000 1.230.000 1.915.000 1.182.000 1.351.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.302.000 956.000 846.000 999.000 935.000
Sum kortsiktig gjeld 16.871.000 12.986.000 12.538.000 9.014.000 9.568.000
Sum gjeld og egenkapital 24.781.000 20.569.000 21.584.000 18.190.000 18.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.050.000 1.109.000 2.603.000 2.541.000 1.656.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.6 0.3 0.5
Soliditet 13.6 11.3 17.6 9.8 4.3
Resultatgrad -1.5 -4.1 -12.6 -13.7 -15.5
Rentedekningsgrad -1.8 -1.2 -5.6 -5.1
Gjeldsgrad 6.4 7.8 4.7 9.2 22.3
Total kapitalrentabilitet -1.8 -1.7 -15.8 -17.8 -20.4
Signatur
26.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex