Maskin Importøren As
Juridisk navn:  Maskin Importøren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64953500
Gneisveien 2C Gneisveien 2C Fax: 38185101
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 960993365
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/14/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Regnskapsfører: Regnskapsringen Soon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.04%
Resultat  
  
-87.33%
Egenkapital  
  
-6.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.911.000 17.904.000 14.563.000 13.908.000 16.274.000
Resultat: 91.000 718.000 372.000 85.000 243.000
Egenkapital: 1.920.000 2.050.000 1.491.000 1.202.000 1.161.000
Regnskap for  Maskin Importøren As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.911.000 17.904.000 14.563.000 13.908.000 16.274.000
Driftskostnader -17.572.000 -16.419.000 -13.913.000 -13.714.000 -15.797.000
Driftsresultat 339.000 1.485.000 650.000 194.000 477.000
Finansinntekter 34.000 26.000 51.000 121.000 51.000
Finanskostnader -282.000 -793.000 -329.000 -230.000 -285.000
Finans -248.000 -767.000 -278.000 -109.000 -234.000
Resultat før skatt 91.000 718.000 372.000 85.000 243.000
Skattekostnad -21.000 -158.000 -83.000 -45.000 -74.000
Årsresultat 70.000 560.000 289.000 40.000 169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 272.000 85.000 101.000 133.000
Sum omløpsmidler 6.030.000 4.737.000 6.232.000 5.068.000 4.087.000
Sum eiendeler 6.430.000 5.009.000 6.317.000 5.169.000 4.220.000
Sum opptjent egenkapital 1.620.000 1.750.000 1.191.000 902.000 861.000
Sum egenkapital 1.920.000 2.050.000 1.491.000 1.202.000 1.161.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 8.000 28.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 4.509.000 2.959.000 4.818.000 3.940.000 3.016.000
Sum gjeld og egenkapital 6.430.000 5.009.000 6.317.000 5.170.000 4.219.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.902.000 17.904.000 14.563.000 13.921.000 16.274.000
Andre inntekter 10.000 0 0 -13.000 0
Driftsinntekter 17.911.000 17.904.000 14.563.000 13.908.000 16.274.000
Varekostnad -11.431.000 -11.309.000 -8.953.000 -8.860.000 -10.557.000
Lønninger -2.470.000 -2.394.000 -2.267.000 -2.219.000 -2.204.000
Avskrivning -103.000 -50.000 -33.000 -33.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.568.000 -2.666.000 -2.661.000 -2.602.000 -3.008.000
Driftskostnader -17.572.000 -16.419.000 -13.913.000 -13.714.000 -15.797.000
Driftsresultat 339.000 1.485.000 650.000 194.000 477.000
Finansinntekter 34.000 26.000 51.000 121.000 51.000
Finanskostnader -282.000 -793.000 -329.000 -230.000 -285.000
Finans -248.000 -767.000 -278.000 -109.000 -234.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 560.000 289.000 40.000 169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 0 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 400.000 271.000 84.000 101.000 114.000
Sum varige driftsmidler 400.000 271.000 84.000 101.000 114.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 400.000 272.000 85.000 101.000 133.000
Varebeholdning 3.760.000 3.439.000 4.191.000 3.440.000 3.038.000
Kundefordringer 2.035.000 988.000 1.634.000 1.352.000 757.000
Andre fordringer 83.000 89.000 175.000 140.000 186.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 152.000 221.000 231.000 136.000 106.000
Sum omløpsmidler 6.030.000 4.737.000 6.232.000 5.068.000 4.087.000
Sum eiendeler 6.430.000 5.009.000 6.317.000 5.169.000 4.220.000
Sum opptjent egenkapital 1.620.000 1.750.000 1.191.000 902.000 861.000
Sum egenkapital 1.920.000 2.050.000 1.491.000 1.202.000 1.161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.273.000 790.000 1.492.000 1.264.000 218.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 8.000 28.000 42.000
Leverandørgjeld 424.000 531.000 751.000 58.000 992.000
Betalbar skatt 19.000 158.000 85.000 24.000 94.000
Skyldig offentlige avgifter 749.000 385.000 632.000 572.000 707.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.044.000 1.095.000 1.858.000 2.021.000 1.005.000
Sum kortsiktig gjeld 4.509.000 2.959.000 4.818.000 3.940.000 3.016.000
Sum gjeld og egenkapital 6.430.000 5.009.000 6.317.000 5.170.000 4.219.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.521.000 1.778.000 1.414.000 1.128.000 1.071.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.3 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3
Soliditet 29.9 40.9 23.6 23.2 27.5
Resultatgrad 1.9 8.3 4.5 1.4 2.9
Rentedekningsgrad 1.2 1.9 2 0.8 1.7
Gjeldsgrad 2.3 1.4 3.2 3.3 2.6
Total kapitalrentabilitet 5.8 30.2 11.1 6.1 12.5
Signatur
02.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex