Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskin I Nord As
Juridisk navn:  Maskin I Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91334947
Strupen 29 Strupen 29 Fax:
9415 Harstad 9415 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 918695567
Aksjekapital: 45.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/2/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.42%
Resultat  
  
203.17%
Egenkapital  
  
205.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.584.000 5.952.000 5.261.000 4.482.000 1.452.000
Resultat: 456.000 -442.000 -13.000 233.000 372.000
Egenkapital: 462.000 151.000 496.000 507.000 328.000
Regnskap for  Maskin I Nord As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.584.000 5.952.000 5.261.000 4.482.000 1.452.000
Driftskostnader -7.070.000 -6.356.000 -5.220.000 -4.224.000 -1.080.000
Driftsresultat 513.000 -404.000 42.000 257.000 373.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -57.000 -39.000 -55.000 -24.000 -1.000
Finans -57.000 -39.000 -55.000 -24.000 -1.000
Resultat før skatt 456.000 -442.000 -13.000 233.000 372.000
Skattekostnad -101.000 97.000 2.000 -55.000 -89.000
Årsresultat 356.000 -345.000 -10.000 178.000 283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 519.000 527.000 526.000 300.000 258.000
Sum omløpsmidler 1.334.000 743.000 1.128.000 920.000 429.000
Sum eiendeler 1.853.000 1.270.000 1.654.000 1.220.000 687.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 106.000 451.000 462.000 283.000
Sum egenkapital 462.000 151.000 496.000 507.000 328.000
Sum langsiktig gjeld 311.000 316.000 375.000 87.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.080.000 803.000 783.000 627.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 1.853.000 1.270.000 1.654.000 1.221.000 687.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.033.000 6.051.000 5.171.000 4.481.000 1.452.000
Andre inntekter 551.000 -99.000 91.000 0 0
Driftsinntekter 7.584.000 5.952.000 5.261.000 4.482.000 1.452.000
Varekostnad -1.153.000 -1.303.000 -530.000 -356.000 -99.000
Lønninger -2.473.000 -2.407.000 -2.216.000 -1.914.000 -473.000
Avskrivning -140.000 -64.000 -58.000 -27.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.304.000 -2.582.000 -2.416.000 -1.927.000 -506.000
Driftskostnader -7.070.000 -6.356.000 -5.220.000 -4.224.000 -1.080.000
Driftsresultat 513.000 -404.000 42.000 257.000 373.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -57.000 -39.000 -55.000 -24.000 -1.000
Finans -57.000 -39.000 -55.000 -24.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -45.000 0 0 0
Årsresultat 356.000 -345.000 -10.000 178.000 283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 45.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 40.000 61.000 40.000 0 0
Driftsløsøre 462.000 343.000 394.000 114.000 45.000
Sum varige driftsmidler 503.000 404.000 433.000 114.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.000 78.000 93.000 186.000 213.000
Sum anleggsmidler 519.000 527.000 526.000 300.000 258.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 812.000 586.000 758.000 427.000 45.000
Andre fordringer 402.000 255.000 271.000 272.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 120.000 -98.000 98.000 221.000 372.000
Sum omløpsmidler 1.334.000 743.000 1.128.000 920.000 429.000
Sum eiendeler 1.853.000 1.270.000 1.654.000 1.220.000 687.000
Sum opptjent egenkapital 417.000 106.000 451.000 462.000 283.000
Sum egenkapital 462.000 151.000 496.000 507.000 328.000
Sum avsetninger til forpliktelser 56.000 5.000 7.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 311.000 316.000 375.000 87.000 2.000
Leverandørgjeld 472.000 329.000 314.000 231.000 111.000
Betalbar skatt 0 50.000 86.000
Skyldig offentlige avgifter 310.000 219.000 296.000 159.000 110.000
Utbytte -45.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 254.000 255.000 173.000 187.000 49.000
Sum kortsiktig gjeld 1.080.000 803.000 783.000 627.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 1.853.000 1.270.000 1.654.000 1.221.000 687.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 254.000 -60.000 345.000 293.000 72.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 1.4 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1.4 1.5 1.2
Soliditet 24.9 11.9 3 41.5 47.7
Resultatgrad 6.8 -6.8 0.8 5.7 25.7
Rentedekningsgrad 9.0 -10.4 0.8 10.7 3
Gjeldsgrad 3.0 7.4 2.3 1.4 1.1
Total kapitalrentabilitet 27.7 -31.8 2.5 2 54.3
Signatur
06.05.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
14.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex