Maskin Express As
Juridisk navn:  Maskin Express As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skarvenesveien 8 Skarvenesveien 8 Fax:
8514 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 921200242
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/21/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alfa Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-57.62%
Resultat  
  
-146.67%
Egenkapital  
  
-31.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 89.000 210.000 535.000
Resultat: -21.000 45.000 -6.000
Egenkapital: 42.000 61.000 24.000
Regnskap for  Maskin Express As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 89.000 210.000 535.000
Driftskostnader -128.000 -171.000 -541.000
Driftsresultat -39.000 39.000 -6.000
Finansinntekter 18.000 7.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 17.000 7.000 0
Resultat før skatt -21.000 45.000 -6.000
Skattekostnad 3.000 -9.000 0
Årsresultat -18.000 36.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 94.000 0
Sum omløpsmidler 9.000 26.000 99.000
Sum eiendeler 53.000 120.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 31.000 -6.000
Sum egenkapital 42.000 61.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 59.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 53.000 120.000 99.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 89.000 210.000 535.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 89.000 210.000 535.000
Varekostnad -81.000 -98.000 -180.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -73.000 -361.000
Driftskostnader -128.000 -171.000 -541.000
Driftsresultat -39.000 39.000 -6.000
Finansinntekter 18.000 7.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 17.000 7.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -18.000 36.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 94.000 0
Sum anleggsmidler 44.000 94.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.000 21.000 16.000
Andre fordringer 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.000 5.000 84.000
Sum omløpsmidler 9.000 26.000 99.000
Sum eiendeler 53.000 120.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 31.000 -6.000
Sum egenkapital 42.000 61.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 9.000 32.000 53.000
Betalbar skatt 9.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 18.000 22.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 59.000 75.000
Sum gjeld og egenkapital 53.000 120.000 99.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 -33.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.4 1.3
Soliditet 79.2 50.8 24.2
Resultatgrad -43.8 18.6 -1.1
Rentedekningsgrad -39.0
Gjeldsgrad 0.3 1 3.1
Total kapitalrentabilitet -39.6 38.3 -6.1
Signatur
29.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.12.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex