Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskin As
Juridisk navn:  Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40545586
Furenesvegen 225 Furenesvegen 225 Fax:
6967 Hellevik I Fjaler 6967 Hellevik I Fjaler
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 913193334
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/27/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
125%
Resultat  
  
227.27%
Egenkapital  
  
131.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 45.000 20.000 0 0 15.000
Resultat: 36.000 11.000 -9.000 -9.000 6.000
Egenkapital: 51.000 22.000 11.000 21.000 30.000
Regnskap for  Maskin As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 45.000 20.000 0 0 15.000
Driftskostnader -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat 36.000 11.000 -9.000 -9.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 36.000 11.000 -9.000 -9.000 6.000
Skattekostnad -6.000 0 0 -1.000
Årsresultat 30.000 11.000 -9.000 -9.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 74.000 145.000 125.000 129.000 133.000
Sum eiendeler 74.000 145.000 125.000 129.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -8.000 -19.000 -9.000 0
Sum egenkapital 51.000 22.000 11.000 21.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 123.000 113.000 108.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 145.000 124.000 129.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 45.000 20.000 0 0 15.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 45.000 20.000 0 0 15.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Driftskostnader -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat 36.000 11.000 -9.000 -9.000 6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 -4.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 30.000 11.000 -9.000 -9.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 60.000 124.000 124.000 129.000 133.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 14.000 21.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 74.000 145.000 125.000 129.000 133.000
Sum eiendeler 74.000 145.000 125.000 129.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 21.000 -8.000 -19.000 -9.000 0
Sum egenkapital 51.000 22.000 11.000 21.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 123.000 113.000 108.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000 123.000 113.000 108.000 103.000
Sum gjeld og egenkapital 73.000 145.000 124.000 129.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 22.000 12.000 21.000 30.000
Likviditetsgrad 1 3.4 1.2 1.1 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 3.4 1.2 1.1 1.2 1.3
Soliditet 69.9 15.2 8.9 16.3 22.6
Resultatgrad 80.0 55.0 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 5.6 10.3 5.1 3.4
Total kapitalrentabilitet 49.3 7.6 -7.3 4.5
Signatur
12.02.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex