Maskin AS Sterling
Juridisk navn:  Maskin AS Sterling
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22520165
Øvre Ullern terrasse 21 Øvre Ullern terrasse 21 Fax: 22507365
0380 Oslo 380 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914200040
Aksjekapital: 254.462 NOK
Etableringsdato: 9/28/1940
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Aktiv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-61.54%
Egenkapital  
  
2.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000
Resultat: 25.000 65.000 205.000 2.040.000 3.288.000
Egenkapital: 693.000 676.000 623.000 393.000 375.000
Regnskap for  Maskin AS Sterling
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000
Driftskostnader -110.000 -101.000 -129.000 -141.000 -133.000
Driftsresultat 31.000 41.000 13.000 0 8.000
Finansinntekter 289.000 25.000 193.000 2.045.000 5.444.000
Finanskostnader -296.000 0 0 -4.000 -2.164.000
Finans -7.000 25.000 193.000 2.041.000 3.280.000
Resultat før skatt 25.000 65.000 205.000 2.040.000 3.288.000
Skattekostnad -8.000 -12.000 24.000 33.000 42.000
Årsresultat 17.000 53.000 230.000 2.073.000 3.329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.199.000 1.475.000 1.215.000 1.223.000 9.855.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 2.353.000 4.331.000 6.291.000 8.901.000
Sum eiendeler 2.538.000 3.828.000 5.546.000 7.514.000 18.756.000
Sum opptjent egenkapital 317.000 301.000 247.000 18.000 0
Sum egenkapital 693.000 676.000 623.000 393.000 375.000
Sum langsiktig gjeld 443.000 552.000 688.000 897.000 1.168.000
Sum kortsiktig gjeld 1.402.000 2.600.000 4.235.000 6.224.000 17.212.000
Sum gjeld og egenkapital 2.537.000 3.828.000 5.545.000 7.514.000 18.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -102.000 -93.000 -121.000 -133.000 -125.000
Driftskostnader -110.000 -101.000 -129.000 -141.000 -133.000
Driftsresultat 31.000 41.000 13.000 0 8.000
Finansinntekter 289.000 25.000 193.000 2.045.000 5.444.000
Finanskostnader -296.000 0 0 -4.000 -2.164.000
Finans -7.000 25.000 193.000 2.041.000 3.280.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.055.000 -3.523.000
Årsresultat 17.000 53.000 230.000 2.073.000 3.329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 215.000 223.000 231.000 239.000 247.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 215.000 223.000 231.000 239.000 247.000
Sum finansielle anleggsmidler 985.000 1.252.000 985.000 985.000 9.608.000
Sum anleggsmidler 1.199.000 1.475.000 1.215.000 1.223.000 9.855.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.115.000 1.604.000 2.383.000 2.760.000 896.000
Sum investeringer 11.000 26.000 31.000 32.000 4.096.000
Kasse, bank 212.000 723.000 1.917.000 3.499.000 3.908.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 2.353.000 4.331.000 6.291.000 8.901.000
Sum eiendeler 2.538.000 3.828.000 5.546.000 7.514.000 18.756.000
Sum opptjent egenkapital 317.000 301.000 247.000 18.000 0
Sum egenkapital 693.000 676.000 623.000 393.000 375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 443.000 552.000 688.000 897.000 1.168.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 443.000 552.000 688.000 897.000 1.168.000
Leverandørgjeld 0 16.000 0 6.000
Betalbar skatt 109.000 73.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.055.000 -3.523.000
Annen kortsiktig gjeld 1.293.000 2.528.000 4.219.000 4.169.000 13.683.000
Sum kortsiktig gjeld 1.402.000 2.600.000 4.235.000 6.224.000 17.212.000
Sum gjeld og egenkapital 2.537.000 3.828.000 5.545.000 7.514.000 18.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 -247.000 96.000 67.000 -8.311.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1 1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1 1 0.5
Soliditet 27.3 17.7 11.2 5.2 2
Resultatgrad 22.0 29.1 9.2 0 5.7
Rentedekningsgrad 0.1 0 0
Gjeldsgrad 2.7 4.7 7.9 18.1 4
Total kapitalrentabilitet 12.6 1.7 3.7 27.2 29.1
Signatur
16.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex