Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marthinsen & Duvholt AS
Juridisk navn:  Marthinsen & Duvholt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33480100
Hangarveien 19 Hangarveien 19 Fax: 33480120
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 980416976
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Antall ansatte: 244
Etableringsdato: 12/28/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.62%
Resultat  
  
60.35%
Egenkapital  
  
-33.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.062.901.000 813.723.000 672.373.000 812.950.000 647.709.000
Resultat: 81.817.000 51.024.000 35.643.000 33.589.000 35.000.000
Egenkapital: 122.950.000 184.243.000 161.737.000 127.225.000 114.145.000
Regnskap for  Marthinsen & Duvholt AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.062.901.000 813.723.000 672.373.000 812.950.000 647.709.000
Driftskostnader -981.942.000 -763.543.000 -637.275.000 -779.417.000 -613.096.000
Driftsresultat 80.959.000 50.179.000 35.098.000 33.533.000 34.613.000
Finansinntekter 921.000 919.000 669.000 224.000 461.000
Finanskostnader -63.000 -75.000 -124.000 -168.000 -74.000
Finans 858.000 844.000 545.000 56.000 387.000
Resultat før skatt 81.817.000 51.024.000 35.643.000 33.589.000 35.000.000
Skattekostnad -18.010.000 -11.222.000 -7.124.000 -7.429.000 -7.877.000
Årsresultat 63.807.000 39.802.000 28.519.000 26.160.000 27.123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.126.000 82.321.000 38.467.000 13.973.000 13.475.000
Sum omløpsmidler 350.530.000 294.206.000 262.250.000 300.889.000 239.867.000
Sum eiendeler 451.656.000 376.527.000 300.717.000 314.862.000 253.342.000
Sum opptjent egenkapital 120.550.000 181.843.000 159.337.000 124.825.000 111.745.000
Sum egenkapital 122.950.000 184.243.000 161.737.000 127.225.000 114.145.000
Sum langsiktig gjeld 66.355.000 60.054.000 26.701.000 16.873.000 26.257.000
Sum kortsiktig gjeld 262.350.000 132.230.000 112.278.000 170.763.000 112.940.000
Sum gjeld og egenkapital 451.655.000 376.527.000 300.716.000 314.861.000 253.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.058.993.000 811.464.000 670.541.000 806.832.000 644.046.000
Andre inntekter 3.908.000 2.259.000 1.832.000 6.119.000 3.663.000
Driftsinntekter 1.062.901.000 813.723.000 672.373.000 812.950.000 647.709.000
Varekostnad -217.557.000 -129.890.000 -58.424.000 -143.182.000 -270.558.000
Lønninger -177.855.000 -156.637.000 -144.503.000 -151.306.000 0
Avskrivning -32.755.000 -26.555.000 -8.324.000 -8.580.000 -142.222.000
Nedskrivning 0 0 0 -6.551.000
Andre driftskostnader -110.649.000 -92.305.000 -90.921.000 -87.159.000 -84.350.000
Driftskostnader -981.942.000 -763.543.000 -637.275.000 -779.417.000 -613.096.000
Driftsresultat 80.959.000 50.179.000 35.098.000 33.533.000 34.613.000
Finansinntekter 921.000 919.000 669.000 224.000 461.000
Finanskostnader -63.000 -75.000 -124.000 -168.000 -74.000
Finans 858.000 844.000 545.000 56.000 387.000
Konsernbidrag -35.100.000 -17.296.000 0 0 0
Utbytte 0 0 -13.080.000 -13.560.000
Årsresultat 63.807.000 39.802.000 28.519.000 26.160.000 27.123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.204.000 2.434.000
Maskiner anlegg 62.710.000 55.848.000 21.400.000 5.289.000 5.415.000
Driftsløsøre 14.689.000 10.190.000 8.262.000 7.479.000 5.626.000
Sum varige driftsmidler 101.126.000 82.321.000 38.467.000 13.973.000 13.475.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 101.126.000 82.321.000 38.467.000 13.973.000 13.475.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 188.551.000 143.178.000 149.781.000 211.571.000 189.250.000
Andre fordringer 37.986.000 23.689.000 7.875.000 9.854.000 10.639.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 123.993.000 127.340.000 104.593.000 79.464.000 39.978.000
Sum omløpsmidler 350.530.000 294.206.000 262.250.000 300.889.000 239.867.000
Sum eiendeler 451.656.000 376.527.000 300.717.000 314.862.000 253.342.000
Sum opptjent egenkapital 120.550.000 181.843.000 159.337.000 124.825.000 111.745.000
Sum egenkapital 122.950.000 184.243.000 161.737.000 127.225.000 114.145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.645.000 31.263.000 24.920.000 16.006.000 22.757.000
Gjeld til kredittinstitutt 39.268.000 49.436.000 37.805.000 56.367.000 13.560.000
Sum langsiktig gjeld 66.355.000 60.054.000 26.701.000 16.873.000 26.257.000
Leverandørgjeld 0 0 0 38.099.000
Betalbar skatt 29.728.000 0 0 14.180.000 6.856.000
Skyldig offentlige avgifter 173.460.000 65.505.000 54.458.000 80.089.000 18.836.000
Utbytte 0 0 -13.080.000 -13.560.000
Annen kortsiktig gjeld 19.895.000 17.289.000 20.015.000 20.127.000 35.589.000
Sum kortsiktig gjeld 262.350.000 132.230.000 112.278.000 170.763.000 112.940.000
Sum gjeld og egenkapital 451.655.000 376.527.000 300.716.000 314.861.000 253.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.180.000 161.976.000 149.972.000 130.126.000 126.927.000
Likviditetsgrad 1 1.3 2.2 2.3 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 2.2 2.3 1.8 2.1
Soliditet 27.2 48.9 53.8 40.4 45.1
Resultatgrad 7.6 6.2 5.2 4.1 5.3
Rentedekningsgrad 1.285.1 669.1 2 199.6 467.7
Gjeldsgrad 2.7 1 0.9 1.5 1.2
Total kapitalrentabilitet 18.1 13.6 11.9 10.7 13.8
Signatur
04.05.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ELLER
STYRETS LEDER I FELLESSKAP MED
SIGNATUR
GARRED GUNNAR LAURITZ
SIGNATUR
Prokurister
04.05.2021
Daglig leder i fellesskap med
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex