Markens Gate 8 AS
Juridisk navn:  Markens Gate 8 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38120540
Postboks 407 Markens Gate 8 Fax:
4664 Kristiansand S 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 990364931
Aksjekapital: 11.990.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: markens gate 8
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: O. M. Pedersen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.11%
Resultat  
  
-74.13%
Egenkapital  
  
1.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.873.000 10.212.000 9.620.000 8.492.000 11.698.000
Resultat: 751.000 2.903.000 1.389.000 813.000 3.020.000
Egenkapital: 21.585.000 21.212.000 19.052.000 20.076.000 20.452.000
Regnskap for  Markens Gate 8 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.873.000 10.212.000 9.620.000 8.492.000 11.698.000
Driftskostnader -4.055.000 -3.652.000 -4.488.000 -3.834.000 -3.915.000
Driftsresultat 4.819.000 6.561.000 5.132.000 4.658.000 7.784.000
Finansinntekter 15.000 17.000 13.000 252.000 8.000
Finanskostnader -4.083.000 -3.675.000 -3.756.000 -4.096.000 -4.772.000
Finans -4.068.000 -3.658.000 -3.743.000 -3.844.000 -4.764.000
Resultat før skatt 751.000 2.903.000 1.389.000 813.000 3.020.000
Skattekostnad -378.000 -744.000 -421.000 -298.000 -796.000
Årsresultat 373.000 2.159.000 967.000 515.000 2.224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.801.000 148.225.000 149.182.000 150.465.000 149.342.000
Sum omløpsmidler 2.592.000 3.722.000 2.576.000 1.944.000 687.000
Sum eiendeler 149.393.000 151.947.000 151.758.000 152.409.000 150.029.000
Sum opptjent egenkapital 2.532.000 2.159.000 0 997.000 997.000
Sum egenkapital 21.585.000 21.212.000 19.052.000 20.076.000 20.452.000
Sum langsiktig gjeld 125.498.000 128.608.000 128.971.000 129.807.000 124.877.000
Sum kortsiktig gjeld 2.310.000 2.127.000 3.735.000 2.526.000 4.699.000
Sum gjeld og egenkapital 149.392.000 151.946.000 151.758.000 152.408.000 150.028.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.873.000 10.063.000 9.470.000 8.342.000 11.698.000
Andre inntekter 0 150.000 150.000 150.000 0
Driftsinntekter 8.873.000 10.212.000 9.620.000 8.492.000 11.698.000
Varekostnad 0 0 0 -59.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.826.000 -2.815.000 -2.743.000 -2.546.000 -2.485.000
Nedskrivning 0 0 -554.000 0 0
Andre driftskostnader -1.229.000 -837.000 -1.191.000 -1.229.000 -1.430.000
Driftskostnader -4.055.000 -3.652.000 -4.488.000 -3.834.000 -3.915.000
Driftsresultat 4.819.000 6.561.000 5.132.000 4.658.000 7.784.000
Finansinntekter 15.000 17.000 13.000 252.000 8.000
Finanskostnader -4.083.000 -3.675.000 -3.756.000 -4.096.000 -4.772.000
Finans -4.068.000 -3.658.000 -3.743.000 -3.844.000 -4.764.000
Konsernbidrag 0 0 -1.991.000 -891.000 -2.660.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 373.000 2.159.000 967.000 515.000 2.224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 145.171.000 146.541.000 148.445.000 150.275.000 149.124.000
Maskiner anlegg 30.000 83.000 137.000 190.000 219.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 145.201.000 146.625.000 148.582.000 150.465.000 149.342.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.600.000 1.600.000 600.000 0 0
Sum anleggsmidler 146.801.000 148.225.000 149.182.000 150.465.000 149.342.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 986.000 1.808.000 1.659.000 851.000 23.000
Andre fordringer 92.000 72.000 212.000 349.000 280.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.513.000 1.842.000 705.000 744.000 384.000
Sum omløpsmidler 2.592.000 3.722.000 2.576.000 1.944.000 687.000
Sum eiendeler 149.393.000 151.947.000 151.758.000 152.409.000 150.029.000
Sum opptjent egenkapital 2.532.000 2.159.000 0 997.000 997.000
Sum egenkapital 21.585.000 21.212.000 19.052.000 20.076.000 20.452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.228.000 3.207.000 3.295.000 3.502.000 3.500.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 125.498.000 128.608.000 128.971.000 129.807.000 124.877.000
Leverandørgjeld 1.038.000 370.000 409.000 516.000 1.018.000
Betalbar skatt 357.000 831.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 914.000 927.000 3.326.000 2.011.000 3.681.000
Sum kortsiktig gjeld 2.310.000 2.127.000 3.735.000 2.526.000 4.699.000
Sum gjeld og egenkapital 149.392.000 151.946.000 151.758.000 152.408.000 150.028.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 282.000 1.595.000 -1.159.000 -582.000 -4.012.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.7 0.7 0.8 0.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.7 0.7 0.8 0.2
Soliditet 14.4 1 12.6 13.2 13.6
Resultatgrad 54.3 64.2 53.3 54.9 66.5
Rentedekningsgrad 1.2 1.8 1.4 1.1 1.6
Gjeldsgrad 5.9 6.2 7 6.6 6.3
Total kapitalrentabilitet 3.2 4.3 3.4 3.2 5.2
Signatur
25.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.12.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex