Markens Gate 46 AS
Juridisk navn:  Markens Gate 46 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38125580
Postboks 27 Østre Strandgate 46 Fax:
4661 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 951302309
Aksjekapital: 109.000 NOK
Etableringsdato: 3/17/1989
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.46%
Resultat  
  
-10716.67%
Egenkapital  
  
-5.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 614.000 735.000 706.000 683.000 686.000
Resultat: -649.000 -6.000 -6.663.000 190.000 88.000
Egenkapital: -9.184.000 -8.678.000 -8.652.000 -4.089.000 -4.182.000
Regnskap for  Markens Gate 46 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 614.000 735.000 706.000 683.000 686.000
Driftskostnader -825.000 -323.000 -3.025.000 -172.000 -295.000
Driftsresultat -211.000 412.000 -2.319.000 511.000 390.000
Finansinntekter 0 1.000 402.000 702.000 703.000
Finanskostnader -439.000 -419.000 -4.745.000 -1.023.000 -1.005.000
Finans -439.000 -418.000 -4.343.000 -321.000 -302.000
Resultat før skatt -649.000 -6.000 -6.663.000 190.000 88.000
Skattekostnad 143.000 -20.000 -715.000 -97.000 -127.000
Årsresultat -507.000 -25.000 -7.378.000 93.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.436.000 2.359.000 2.445.000 24.935.000 24.946.000
Sum omløpsmidler 34.000 576.000 332.000 147.000 160.000
Sum eiendeler 2.470.000 2.935.000 2.777.000 25.082.000 25.106.000
Sum opptjent egenkapital -9.293.000 -8.787.000 -8.761.000 -4.198.000 -4.291.000
Sum egenkapital -9.184.000 -8.678.000 -8.652.000 -4.089.000 -4.182.000
Sum langsiktig gjeld 8.625.000 9.000.000 9.000.000 28.891.000 28.891.000
Sum kortsiktig gjeld 3.028.000 2.612.000 2.429.000 281.000 396.000
Sum gjeld og egenkapital 2.469.000 2.934.000 2.777.000 25.083.000 25.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 614.000 735.000 706.000 683.000 686.000
Driftsinntekter 614.000 735.000 706.000 683.000 686.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -66.000 -66.000 -66.000 -66.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -759.000 -257.000 -2.959.000 -106.000 -237.000
Driftskostnader -825.000 -323.000 -3.025.000 -172.000 -295.000
Driftsresultat -211.000 412.000 -2.319.000 511.000 390.000
Finansinntekter 0 1.000 402.000 702.000 703.000
Finanskostnader -439.000 -419.000 -4.745.000 -1.023.000 -1.005.000
Finans -439.000 -418.000 -4.343.000 -321.000 -302.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -507.000 -25.000 -7.378.000 93.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 606.000 463.000 483.000 1.198.000 1.295.000
Fast eiendom 1.828.000 1.894.000 1.960.000 2.026.000 2.048.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.828.000 1.894.000 1.960.000 2.026.000 2.048.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 21.711.000 21.602.000
Sum anleggsmidler 2.436.000 2.359.000 2.445.000 24.935.000 24.946.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 26.000 0 0 0
Andre fordringer 14.000 12.000 11.000 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 538.000 321.000 147.000 151.000
Sum omløpsmidler 34.000 576.000 332.000 147.000 160.000
Sum eiendeler 2.470.000 2.935.000 2.777.000 25.082.000 25.106.000
Sum opptjent egenkapital -9.293.000 -8.787.000 -8.761.000 -4.198.000 -4.291.000
Sum egenkapital -9.184.000 -8.678.000 -8.652.000 -4.089.000 -4.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.625.000 9.000.000 9.000.000 28.891.000 28.891.000
Leverandørgjeld 13.000 43.000 23.000 8.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 130.000 148.000 106.000 140.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.954.000 2.440.000 2.258.000 168.000 224.000
Sum kortsiktig gjeld 3.028.000 2.612.000 2.429.000 281.000 396.000
Sum gjeld og egenkapital 2.469.000 2.934.000 2.777.000 25.083.000 25.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.994.000 -2.036.000 -2.097.000 -134.000 -236.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.1 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.1 0.5 0.5
Soliditet -295.8 -311.6 -16.3 -16.7
Resultatgrad -34.4 56.1 -328.5 74.8 56.9
Rentedekningsgrad -0.5 1 -0.5 0.5 1.1
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -1.3 -7.1 -7.0
Total kapitalrentabilitet -8.5 14.1 4.8 4.4
Signatur
08.12.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex