Marken Utvikling AS
Juridisk navn:  Marken Utvikling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Casperkollen c/o Shape Management Øvre Kråkenes 17 Fantoftvegen 14P Fax:
5152 Bønes 5072 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995393778
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/22/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Complér Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
7.14%
Egenkapital  
  
-22.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -143.000 -154.000 -159.000 -156.000 -145.000
Egenkapital: -787.000 -644.000 -490.000 -331.000 -175.000
Regnskap for  Marken Utvikling AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -32.000 -44.000 -54.000 -48.000
Driftsresultat -12.000 -32.000 -44.000 -54.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -132.000 -122.000 -115.000 -102.000 -97.000
Finans -132.000 -122.000 -115.000 -102.000 -97.000
Resultat før skatt -143.000 -154.000 -159.000 -156.000 -145.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -143.000 -154.000 -159.000 -156.000 -145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 3.432.000 3.427.000 3.409.000 3.421.000 3.387.000
Sum eiendeler 3.432.000 3.427.000 3.409.000 3.421.000 3.387.000
Sum opptjent egenkapital -887.000 -744.000 -590.000 -431.000 -275.000
Sum egenkapital -787.000 -644.000 -490.000 -331.000 -175.000
Sum langsiktig gjeld 1.555.000 1.555.000 1.555.000 1.555.000 1.555.000
Sum kortsiktig gjeld 2.665.000 2.516.000 2.344.000 2.197.000 2.008.000
Sum gjeld og egenkapital 3.433.000 3.427.000 3.409.000 3.421.000 3.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -32.000 -44.000 -54.000 -48.000
Driftskostnader -12.000 -32.000 -44.000 -54.000 -48.000
Driftsresultat -12.000 -32.000 -44.000 -54.000 -48.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -132.000 -122.000 -115.000 -102.000 -97.000
Finans -132.000 -122.000 -115.000 -102.000 -97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -143.000 -154.000 -159.000 -156.000 -145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 3.383.000 3.383.000 3.383.000 3.383.000 3.383.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 50.000 44.000 27.000 38.000 5.000
Sum omløpsmidler 3.432.000 3.427.000 3.409.000 3.421.000 3.387.000
Sum eiendeler 3.432.000 3.427.000 3.409.000 3.421.000 3.387.000
Sum opptjent egenkapital -887.000 -744.000 -590.000 -431.000 -275.000
Sum egenkapital -787.000 -644.000 -490.000 -331.000 -175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.002.000 2.026.000 1.932.000 2.197.000 2.008.000
Sum langsiktig gjeld 1.555.000 1.555.000 1.555.000 1.555.000 1.555.000
Leverandørgjeld 0 6.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 663.000 484.000 413.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.665.000 2.516.000 2.344.000 2.197.000 2.008.000
Sum gjeld og egenkapital 3.433.000 3.427.000 3.409.000 3.421.000 3.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 767.000 911.000 1.065.000 1.224.000 1.379.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -22.9 -18.8 -14.4 -9.7 -5.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5
Gjeldsgrad -5.4 -6.3 -11.3 -20.4
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.9 -1.3 -1.6 -1.4
Signatur
11.10.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex