Maritime Tjenester AS
Juridisk navn:  Maritime Tjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55110306
Grimstadholmen 99 Grimstadholmen 99 Fax: 55110307
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984333358
Aksjekapital: 337.500 NOK
Etableringsdato: 3/8/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-10550%
Egenkapital  
  
-28.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 28.000 554.000
Resultat: -836.000 8.000 -1.914.000 -389.000 145.000
Egenkapital: 2.065.000 2.901.000 2.893.000 4.808.000 5.247.000
Regnskap for  Maritime Tjenester AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 28.000 554.000
Driftskostnader -473.000 -20.000 -18.000 -48.000 -421.000
Driftsresultat -473.000 -20.000 -18.000 -21.000 132.000
Finansinntekter 29.000 28.000 29.000 32.000 42.000
Finanskostnader -392.000 0 -1.926.000 -400.000 -30.000
Finans -363.000 28.000 -1.897.000 -368.000 12.000
Resultat før skatt -836.000 8.000 -1.914.000 -389.000 145.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -836.000 8.000 -1.914.000 -389.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.477.000 2.380.000 2.407.000 4.359.000 4.721.000
Sum omløpsmidler 588.000 522.000 486.000 499.000 664.000
Sum eiendeler 2.065.000 2.902.000 2.893.000 4.858.000 5.385.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 53.000 492.000
Sum egenkapital 2.065.000 2.901.000 2.893.000 4.808.000 5.247.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 50.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 2.065.000 2.901.000 2.893.000 4.858.000 5.385.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 28.000 554.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 28.000 554.000
Varekostnad 0 0 0 -23.000 -1.000
Lønninger 0 0 0 0 -325.000
Avskrivning -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -471.000 -18.000 -16.000 -23.000 -93.000
Driftskostnader -473.000 -20.000 -18.000 -48.000 -421.000
Driftsresultat -473.000 -20.000 -18.000 -21.000 132.000
Finansinntekter 29.000 28.000 29.000 32.000 42.000
Finanskostnader -392.000 0 -1.926.000 -400.000 -30.000
Finans -363.000 28.000 -1.897.000 -368.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -50.000 -100.000
Årsresultat -836.000 8.000 -1.914.000 -389.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 17.000 19.000 21.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.462.000 2.363.000 2.388.000 4.337.000 4.697.000
Sum anleggsmidler 1.477.000 2.380.000 2.407.000 4.359.000 4.721.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 30.000 6.000
Andre fordringer 4.000 29.000 4.000 5.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 584.000 492.000 482.000 465.000 658.000
Sum omløpsmidler 588.000 522.000 486.000 499.000 664.000
Sum eiendeler 2.065.000 2.902.000 2.893.000 4.858.000 5.385.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 53.000 492.000
Sum egenkapital 2.065.000 2.901.000 2.893.000 4.808.000 5.247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 -50.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 31.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 50.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 2.065.000 2.901.000 2.893.000 4.858.000 5.385.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 588.000 522.000 486.000 449.000 526.000
Likviditetsgrad 1 1 4.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 1 4.9
Soliditet 1 1 1 9 97.4
Resultatgrad 23.8
Rentedekningsgrad -1.2 -0.1 5.8
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -21.5 0.3 0.4 0.2 3.2
Signatur
02.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex