Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maritim Consultants AS
Juridisk navn:  Maritim Consultants AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56311760
Postboks 83 Ågotnes Fax: 56311761
5346 Ågotnes 5363 Ågotnes
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 862168682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/1/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.01%
Resultat  
  
8.89%
Egenkapital  
  
-19.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.561.000 1.697.000 1.987.000 1.262.000 1.698.000
Resultat: -246.000 -270.000 70.000 -422.000 -236.000
Egenkapital: -1.478.000 -1.232.000 -962.000 -1.033.000 -610.000
Regnskap for  Maritim Consultants AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.561.000 1.697.000 1.987.000 1.262.000 1.698.000
Driftskostnader -1.791.000 -1.959.000 -1.908.000 -1.683.000 -1.931.000
Driftsresultat -230.000 -263.000 80.000 -420.000 -234.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -7.000 -9.000 -2.000 -2.000
Finans -16.000 -7.000 -9.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt -246.000 -270.000 70.000 -422.000 -236.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -246.000 -270.000 70.000 -422.000 -236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 679.000 707.000 741.000 777.000 822.000
Sum omløpsmidler 672.000 648.000 695.000 652.000 771.000
Sum eiendeler 1.351.000 1.355.000 1.436.000 1.429.000 1.593.000
Sum opptjent egenkapital -1.578.000 -1.332.000 -1.062.000 -1.133.000 -710.000
Sum egenkapital -1.478.000 -1.232.000 -962.000 -1.033.000 -610.000
Sum langsiktig gjeld 2.624.000 2.353.000 2.160.000 2.312.000 2.009.000
Sum kortsiktig gjeld 205.000 234.000 238.000 149.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 1.351.000 1.355.000 1.436.000 1.428.000 1.593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.561.000 1.697.000 1.987.000 1.262.000 1.698.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.561.000 1.697.000 1.987.000 1.262.000 1.698.000
Varekostnad -478.000 -451.000 -604.000 -417.000 -512.000
Lønninger -793.000 -1.017.000 -705.000 -757.000 -818.000
Avskrivning -28.000 -33.000 -37.000 -45.000 -47.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -492.000 -458.000 -562.000 -464.000 -554.000
Driftskostnader -1.791.000 -1.959.000 -1.908.000 -1.683.000 -1.931.000
Driftsresultat -230.000 -263.000 80.000 -420.000 -234.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -17.000 -7.000 -9.000 -2.000 -2.000
Finans -16.000 -7.000 -9.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -246.000 -270.000 70.000 -422.000 -236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 613.000 627.000 643.000 658.000 675.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 80.000 98.000 119.000 147.000
Sum varige driftsmidler 679.000 707.000 741.000 777.000 822.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 679.000 707.000 741.000 777.000 822.000
Varebeholdning 277.000 298.000 281.000 339.000 280.000
Kundefordringer 276.000 251.000 34.000 209.000 354.000
Andre fordringer 34.000 47.000 80.000 49.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 53.000 301.000 55.000 101.000
Sum omløpsmidler 672.000 648.000 695.000 652.000 771.000
Sum eiendeler 1.351.000 1.355.000 1.436.000 1.429.000 1.593.000
Sum opptjent egenkapital -1.578.000 -1.332.000 -1.062.000 -1.133.000 -710.000
Sum egenkapital -1.478.000 -1.232.000 -962.000 -1.033.000 -610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.624.000 2.353.000 2.160.000 2.312.000 2.009.000
Leverandørgjeld 91.000 86.000 6.000 6.000 59.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 54.000 26.000 60.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 94.000 206.000 84.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 205.000 234.000 238.000 149.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 1.351.000 1.355.000 1.436.000 1.428.000 1.593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 467.000 414.000 457.000 503.000 577.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.8 2.9 4.4 4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 1.7 2.1 2.5
Soliditet -109.4 -90.9 -72.3 -38.3
Resultatgrad -14.7 -15.5 4 -33.3 -13.8
Rentedekningsgrad -13.5 -37.6 8.9
Gjeldsgrad -1.9 -2.1 -2.5 -2.4 -3.6
Total kapitalrentabilitet -17.0 -19.4 5.6 -29.4 -14.7
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex