Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maritim Bemanning As
Juridisk navn:  Maritim Bemanning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57849975
Postboks 237 Gate 1 228 Fax: 57849971
6701 Måløy 6700 Måløy
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 992435690
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 2/20/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: måløy bemanning as
Revisor: Revisorgruppen Fjordane AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.9%
Resultat  
  
-35.47%
Egenkapital  
  
7.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.916.000 14.889.000 13.896.000 12.918.000 9.533.000
Resultat: 1.166.000 1.807.000 2.023.000 -1.388.000 317.000
Egenkapital: 5.921.000 5.508.000 4.270.000 3.917.000 3.909.000
Regnskap for  Maritim Bemanning As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.916.000 14.889.000 13.896.000 12.918.000 9.533.000
Driftskostnader -14.939.000 -13.029.000 -12.132.000 -14.031.000 -8.427.000
Driftsresultat 976.000 1.861.000 1.764.000 -1.113.000 1.106.000
Finansinntekter 285.000 0 410.000 2.000 0
Finanskostnader -94.000 -54.000 -151.000 -277.000 -790.000
Finans 191.000 -54.000 259.000 -275.000 -790.000
Resultat før skatt 1.166.000 1.807.000 2.023.000 -1.388.000 317.000
Skattekostnad -197.000 -179.000 -330.000 0 -180.000
Årsresultat 969.000 1.628.000 1.693.000 -1.388.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.504.000 9.548.000 6.831.000 8.738.000 18.700.000
Sum omløpsmidler 3.097.000 2.404.000 967.000 711.000 869.000
Sum eiendeler 14.601.000 11.952.000 7.798.000 9.449.000 19.569.000
Sum opptjent egenkapital 5.706.000 5.293.000 4.055.000 2.902.000 3.694.000
Sum egenkapital 5.921.000 5.508.000 4.270.000 3.917.000 3.909.000
Sum langsiktig gjeld 4.339.000 398.000 840.000 2.335.000 10.341.000
Sum kortsiktig gjeld 4.341.000 6.047.000 2.688.000 3.198.000 5.320.000
Sum gjeld og egenkapital 14.601.000 11.953.000 7.798.000 9.450.000 19.570.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.895.000 14.151.000 13.895.000 13.469.000 3.454.000
Andre inntekter 20.000 738.000 0 -551.000 6.080.000
Driftsinntekter 15.916.000 14.889.000 13.896.000 12.918.000 9.533.000
Varekostnad -2.735.000 -2.120.000 -3.362.000 -4.034.000 -6.000
Lønninger -9.043.000 -8.356.000 -6.833.000 -7.117.000 -5.479.000
Avskrivning -582.000 -313.000 -259.000 -463.000 -978.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.579.000 -2.240.000 -1.678.000 -2.417.000 -1.964.000
Driftskostnader -14.939.000 -13.029.000 -12.132.000 -14.031.000 -8.427.000
Driftsresultat 976.000 1.861.000 1.764.000 -1.113.000 1.106.000
Finansinntekter 285.000 0 410.000 2.000 0
Finanskostnader -94.000 -54.000 -151.000 -277.000 -790.000
Finans 191.000 -54.000 259.000 -275.000 -790.000
Konsernbidrag -556.000 -390.000 0 596.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 969.000 1.628.000 1.693.000 -1.388.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.452.000 2.380.000 1.862.000 1.081.000 10.564.000
Maskiner anlegg 576.000 630.000 0 16.000 52.000
Driftsløsøre 673.000 848.000 916.000 762.000 291.000
Sum varige driftsmidler 7.218.000 6.400.000 2.779.000 1.860.000 10.907.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.286.000 3.148.000 4.052.000 6.878.000 7.794.000
Sum anleggsmidler 11.504.000 9.548.000 6.831.000 8.738.000 18.700.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.321.000 703.000 468.000 659.000 670.000
Andre fordringer 839.000 1.603.000 206.000 52.000 138.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 936.000 98.000 293.000 1.000 62.000
Sum omløpsmidler 3.097.000 2.404.000 967.000 711.000 869.000
Sum eiendeler 14.601.000 11.952.000 7.798.000 9.449.000 19.569.000
Sum opptjent egenkapital 5.706.000 5.293.000 4.055.000 2.902.000 3.694.000
Sum egenkapital 5.921.000 5.508.000 4.270.000 3.917.000 3.909.000
Sum avsetninger til forpliktelser 69.000 16.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 412.000 618.000 1.662.000
Sum langsiktig gjeld 4.339.000 398.000 840.000 2.335.000 10.341.000
Leverandørgjeld 309.000 180.000 165.000 437.000 1.763.000
Betalbar skatt 53.000 330.000 0 -11.000
Skyldig offentlige avgifter 2.600.000 673.000 1.208.000 1.240.000 447.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.432.000 5.141.000 574.000 902.000 1.458.000
Sum kortsiktig gjeld 4.341.000 6.047.000 2.688.000 3.198.000 5.320.000
Sum gjeld og egenkapital 14.601.000 11.953.000 7.798.000 9.450.000 19.570.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.244.000 -3.643.000 -1.721.000 -2.487.000 -4.451.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.4 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.4 0.2 0.2
Soliditet 40.6 46.1 54.8 41.4 2
Resultatgrad 6.1 12.5 12.7 -8.6 11.6
Rentedekningsgrad 10.4 34.5 11.7 1.4
Gjeldsgrad 1.5 1.2 0.8 1.4 4
Total kapitalrentabilitet 8.6 15.6 27.9 -11.8 5.7
Signatur
21.09.2021
SIGNATUR
ALMENNING RONNY MAGNE
Prokurister
02.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex