Marit Berg Invest AS
Juridisk navn:  Marit Berg Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90121115
Brøstanesveien 92 Brøstanesveien 92 Fax:
5178 Loddefjord 5178 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989262769
Aksjekapital: 1.459.976 NOK
Etableringsdato: 11/3/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-18.08%
Egenkapital  
  
-15.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 145.000 177.000 205.000 1.376.000 -175.000
Egenkapital: 12.718.000 15.073.000 14.895.000 18.688.000 17.312.000
Regnskap for  Marit Berg Invest AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -50.000 -28.000 -34.000 -547.000
Driftsresultat -20.000 -50.000 -28.000 -34.000 -547.000
Finansinntekter 165.000 227.000 234.000 1.410.000 371.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 165.000 227.000 234.000 1.410.000 371.000
Resultat før skatt 145.000 177.000 205.000 1.376.000 -175.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 145.000 177.000 205.000 1.376.000 -175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 127.000
Sum omløpsmidler 12.717.000 15.072.000 16.896.000 18.687.000 19.280.000
Sum eiendeler 12.718.000 15.073.000 16.897.000 18.688.000 19.407.000
Sum opptjent egenkapital 10.394.000 12.749.000 12.572.000 16.366.000 14.990.000
Sum egenkapital 12.718.000 15.073.000 14.895.000 18.688.000 17.312.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.001.000 0 2.094.000
Sum gjeld og egenkapital 12.718.000 15.073.000 16.897.000 18.688.000 19.406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -3.000 -1.000 -501.000
Avskrivning 0 0 0 -1.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -50.000 -25.000 -32.000 -40.000
Driftskostnader -20.000 -50.000 -28.000 -34.000 -547.000
Driftsresultat -20.000 -50.000 -28.000 -34.000 -547.000
Finansinntekter 165.000 227.000 234.000 1.410.000 371.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 165.000 227.000 234.000 1.410.000 371.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 0 -4.000.000 0 -3.000.000
Årsresultat 145.000 177.000 205.000 1.376.000 -175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum varige driftsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 125.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 127.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 11.000 26.000 25.000 22.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.706.000 15.045.000 16.871.000 18.665.000 19.279.000
Sum omløpsmidler 12.717.000 15.072.000 16.896.000 18.687.000 19.280.000
Sum eiendeler 12.718.000 15.073.000 16.897.000 18.688.000 19.407.000
Sum opptjent egenkapital 10.394.000 12.749.000 12.572.000 16.366.000 14.990.000
Sum egenkapital 12.718.000 15.073.000 14.895.000 18.688.000 17.312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 43.000
Utbytte -2.500.000 0 -4.000.000 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.000.000 0 2.050.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 2.001.000 0 2.094.000
Sum gjeld og egenkapital 12.718.000 15.073.000 16.897.000 18.688.000 19.406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.717.000 15.072.000 14.895.000 18.687.000 17.186.000
Likviditetsgrad 1 8.4 9.2
Likviditetsgrad 2 0 0 8.4 0 9.2
Soliditet 1 1 88.2 1 89.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.1 1.2 1.2 7.4 -0.9
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex