Marit Assets AS
Juridisk navn:  Marit Assets AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51627000
Postboks 8066 Langgata 12 Fax: 51635801
4068 Stavanger 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 989441205
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-33.67%
Egenkapital  
  
-5.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 861.000 1.298.000 -219.000 1.027.000 380.000
Egenkapital: 10.647.000 11.236.000 10.942.000 12.925.000 12.914.000
Regnskap for  Marit Assets AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -47.000 -40.000 -38.000 -68.000 -178.000
Driftsresultat -47.000 -40.000 -38.000 -68.000 -178.000
Finansinntekter 1.087.000 1.375.000 -148.000 1.121.000 562.000
Finanskostnader -180.000 -37.000 -33.000 -26.000 -4.000
Finans 907.000 1.338.000 -181.000 1.095.000 558.000
Resultat før skatt 861.000 1.298.000 -219.000 1.027.000 380.000
Skattekostnad 0 -4.000 -14.000 -17.000 -3.000
Årsresultat 861.000 1.294.000 -233.000 1.010.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.685.000 1.828.000 2.427.000 2.521.000 2.614.000
Sum omløpsmidler 10.162.000 10.512.000 10.183.000 11.738.000 11.679.000
Sum eiendeler 11.847.000 12.340.000 12.610.000 14.259.000 14.293.000
Sum opptjent egenkapital 10.258.000 10.847.000 10.553.000 12.536.000 12.526.000
Sum egenkapital 10.647.000 11.236.000 10.942.000 12.925.000 12.914.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.200.000 1.104.000 1.668.000 1.334.000 1.380.000
Sum gjeld og egenkapital 11.847.000 12.340.000 12.610.000 14.259.000 14.295.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -40.000 -38.000 -68.000 -178.000
Driftskostnader -47.000 -40.000 -38.000 -68.000 -178.000
Driftsresultat -47.000 -40.000 -38.000 -68.000 -178.000
Finansinntekter 1.087.000 1.375.000 -148.000 1.121.000 562.000
Finanskostnader -180.000 -37.000 -33.000 -26.000 -4.000
Finans 907.000 1.338.000 -181.000 1.095.000 558.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -1.000.000 -1.750.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 861.000 1.294.000 -233.000 1.010.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.685.000 1.828.000 2.427.000 2.521.000 2.614.000
Sum anleggsmidler 1.685.000 1.828.000 2.427.000 2.521.000 2.614.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 69.000 18.000 0 0 0
Sum investeringer 9.032.000 8.145.000 6.902.000 7.013.000 6.189.000
Kasse, bank 1.060.000 2.348.000 3.281.000 4.725.000 5.490.000
Sum omløpsmidler 10.162.000 10.512.000 10.183.000 11.738.000 11.679.000
Sum eiendeler 11.847.000 12.340.000 12.610.000 14.259.000 14.293.000
Sum opptjent egenkapital 10.258.000 10.847.000 10.553.000 12.536.000 12.526.000
Sum egenkapital 10.647.000 11.236.000 10.942.000 12.925.000 12.914.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 4.000 14.000 17.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -1.000.000 -1.750.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 100.000 404.000 317.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 1.200.000 1.104.000 1.668.000 1.334.000 1.380.000
Sum gjeld og egenkapital 11.847.000 12.340.000 12.610.000 14.259.000 14.295.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.962.000 9.408.000 8.515.000 10.404.000 10.299.000
Likviditetsgrad 1 8.5 9.5 6.1 8.8 8.5
Likviditetsgrad 2 8.5 9.5 6.1 8.8 8.5
Soliditet 89.9 91.1 86.8 90.6 90.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -1.1 -1.2 -2.6 -44.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 8.8 10.8 -1.5 7.4 2.7
Signatur
10.05.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex