Marinpet AS
Juridisk navn:  Marinpet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51887000
Postboks 208 Sandvikveien 21 Fax:
4001 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 981391616
Aksjekapital: 29.000.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 12/9/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: fk hingststasjon as
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
131.86%
Resultat  
  
242.25%
Egenkapital  
  
35.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 103.408.000 44.599.000 37.775.000 0 0
Resultat: 8.889.000 -6.249.000 -4.432.000 451.000 10.355.000
Egenkapital: 26.603.000 19.623.000 17.083.000 18.200.000 16.542.000
Regnskap for  Marinpet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 103.408.000 44.599.000 37.775.000 0 0
Driftskostnader -94.159.000 -50.963.000 -41.889.000 -21.000 8.616.000
Driftsresultat 9.250.000 -6.365.000 -4.114.000 -21.000 8.616.000
Finansinntekter 3.142.000 1.408.000 227.000 473.000 1.741.000
Finanskostnader -3.503.000 -1.292.000 -545.000 -1.000 -1.000
Finans -361.000 116.000 -318.000 472.000 1.740.000
Resultat før skatt 8.889.000 -6.249.000 -4.432.000 451.000 10.355.000
Skattekostnad -1.908.000 1.934.000 762.000 290.000 89.000
Årsresultat 6.980.000 -4.315.000 -3.670.000 741.000 10.445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.635.000 2.261.000 2.207.000 15.750.000 15.750.000
Sum omløpsmidler 29.738.000 27.817.000 24.781.000 2.469.000 811.000
Sum eiendeler 33.373.000 30.078.000 26.988.000 18.219.000 16.561.000
Sum opptjent egenkapital -2.397.000 -9.377.000 -11.917.000 -44.335.000 -45.076.000
Sum egenkapital 26.603.000 19.623.000 17.083.000 18.200.000 16.542.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.770.000 10.455.000 9.906.000 19.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 33.373.000 30.078.000 26.989.000 18.219.000 16.561.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.408.000 44.599.000 37.766.000 0 0
Andre inntekter 0 0 9.000 0 0
Driftsinntekter 103.408.000 44.599.000 37.775.000 0 0
Varekostnad -66.961.000 -33.751.000 -26.631.000 0 0
Lønninger -12.256.000 -9.086.000 -7.920.000 0 0
Avskrivning -578.000 -500.000 -457.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.364.000 -7.626.000 -6.881.000 -21.000 8.616.000
Driftskostnader -94.159.000 -50.963.000 -41.889.000 -21.000 8.616.000
Driftsresultat 9.250.000 -6.365.000 -4.114.000 -21.000 8.616.000
Finansinntekter 3.142.000 1.408.000 227.000 473.000 1.741.000
Finanskostnader -3.503.000 -1.292.000 -545.000 -1.000 -1.000
Finans -361.000 116.000 -318.000 472.000 1.740.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.980.000 -4.315.000 -3.670.000 741.000 10.445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.771.000 1.116.000 1.952.000 0 0
Driftsløsøre 864.000 1.145.000 256.000 0 0
Sum varige driftsmidler 3.635.000 2.261.000 2.207.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 15.750.000 15.750.000
Sum anleggsmidler 3.635.000 2.261.000 2.207.000 15.750.000 15.750.000
Varebeholdning 10.383.000 9.435.000 10.988.000 0 0
Kundefordringer 7.676.000 7.083.000 9.234.000 236.000 0
Andre fordringer 814.000 9.755.000 4.256.000 1.207.000 678.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.866.000 1.545.000 303.000 1.026.000 133.000
Sum omløpsmidler 29.738.000 27.817.000 24.781.000 2.469.000 811.000
Sum eiendeler 33.373.000 30.078.000 26.988.000 18.219.000 16.561.000
Sum opptjent egenkapital -2.397.000 -9.377.000 -11.917.000 -44.335.000 -45.076.000
Sum egenkapital 26.603.000 19.623.000 17.083.000 18.200.000 16.542.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.318.000 4.405.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.372.000 3.206.000 3.739.000 0 0
Betalbar skatt 1.882.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 673.000 589.000 569.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.843.000 1.342.000 1.193.000 19.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 6.770.000 10.455.000 9.906.000 19.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 33.373.000 30.078.000 26.989.000 18.219.000 16.561.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.968.000 17.362.000 14.875.000 2.450.000 792.000
Likviditetsgrad 1 4.4 2.7 2.5 129.9 42.7
Likviditetsgrad 2 2.9 1.8 1.4 129.9 42.7
Soliditet 79.7 65.2 63.3 99.9 99.9
Resultatgrad 8.9 -14.3 -10.9
Rentedekningsgrad 2.6 -4.9 -7.5 8
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.6 0 0
Total kapitalrentabilitet 37.1 -16.5 -14.4 2.5 62.5
Signatur
22.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex