Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marinform AS
Juridisk navn:  Marinform AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97426887
Brøstanesveien 2C Brøstanesveien 2C Fax: 55933803
5178 Loddefjord 5178 Loddefjord
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 962288170
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/30/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.3%
Resultat  
  
74.77%
Egenkapital  
  
-103.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.000 109.000 411.000 454.000 1.039.000
Resultat: -28.000 -111.000 123.000 -86.000 15.000
Egenkapital: -1.000 27.000 138.000 25.000 112.000
Regnskap for  Marinform AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.000 109.000 411.000 454.000 1.039.000
Driftskostnader -69.000 -218.000 -290.000 -533.000 -1.012.000
Driftsresultat -28.000 -109.000 122.000 -79.000 27.000
Finansinntekter 0 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -11.000 -16.000
Finans -2.000 1.000 -8.000 -12.000
Resultat før skatt -28.000 -111.000 123.000 -86.000 15.000
Skattekostnad 0 -10.000 0 -4.000
Årsresultat -28.000 -111.000 113.000 -86.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 43.000 69.000 238.000 72.000 427.000
Sum eiendeler 43.000 69.000 238.000 72.000 427.000
Sum opptjent egenkapital -101.000 -73.000 38.000 -75.000 12.000
Sum egenkapital -1.000 27.000 138.000 25.000 112.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000 41.000 100.000 47.000 316.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 68.000 238.000 72.000 428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.000 411.000 589.000 1.008.000
Andre inntekter 40.000 0 0 -135.000 31.000
Driftsinntekter 40.000 109.000 411.000 454.000 1.039.000
Varekostnad -72.000 -118.000 -54.000 -154.000
Lønninger -16.000 -33.000 -29.000 -284.000 -549.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -113.000 -143.000 -195.000 -309.000
Driftskostnader -69.000 -218.000 -290.000 -533.000 -1.012.000
Driftsresultat -28.000 -109.000 122.000 -79.000 27.000
Finansinntekter 0 3.000 3.000 4.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -11.000 -16.000
Finans -2.000 1.000 -8.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 -111.000 113.000 -86.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 143.000 35.000 135.000
Andre fordringer 8.000 12.000 18.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 61.000 83.000 19.000 241.000
Sum omløpsmidler 43.000 69.000 238.000 72.000 427.000
Sum eiendeler 43.000 69.000 238.000 72.000 427.000
Sum opptjent egenkapital -101.000 -73.000 38.000 -75.000 12.000
Sum egenkapital -1.000 27.000 138.000 25.000 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 4.000 2.000 205.000
Betalbar skatt 0 10.000 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 5.000 4.000 5.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 29.000 82.000 40.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 41.000 100.000 47.000 316.000
Sum gjeld og egenkapital 43.000 68.000 238.000 72.000 428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 28.000 138.000 25.000 111.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.7 2.4 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.0 1.7 2.4 1.5 1.4
Soliditet -2.3 39.7 5 34.7 26.2
Resultatgrad -70.0 29.7 -17.4 2.6
Rentedekningsgrad -54.5 6 -7.2 1.7
Gjeldsgrad -44.0 1.5 0.7 1.9 2.8
Total kapitalrentabilitet -65.1 -160.3 52.5 -105.6 7.2
Signatur
16.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.12.2016
Prokura hver for seg
Bland William Edmund
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex