Marineservice Jakobsen As
Juridisk navn:  Marineservice Jakobsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94836346
Ileveien 36 Ileveien 36 Fax:
1407 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 816734452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/19/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Wessel Regnskap DA
Utvikling:
Omsetning  
  
63.75%
Resultat  
  
365.91%
Egenkapital  
  
-8.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.584.000 1.578.000 2.891.000 2.662.000 2.959.000
Resultat: 117.000 -44.000 603.000 190.000 -23.000
Egenkapital: 1.736.000 1.902.000 1.967.000 1.531.000 1.402.000
Regnskap for  Marineservice Jakobsen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.584.000 1.578.000 2.891.000 2.662.000 2.959.000
Driftskostnader -2.464.000 -1.635.000 -2.305.000 -2.485.000 -2.985.000
Driftsresultat 120.000 -55.000 586.000 177.000 -26.000
Finansinntekter 7.000 13.000 19.000 11.000 5.000
Finanskostnader -9.000 -1.000 -2.000 3.000 -2.000
Finans -2.000 12.000 17.000 14.000 3.000
Resultat før skatt 117.000 -44.000 603.000 190.000 -23.000
Skattekostnad -53.000 -21.000 -167.000 -62.000 -67.000
Årsresultat 64.000 -65.000 436.000 129.000 -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 576.000 599.000 895.000 1.110.000 988.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 1.455.000 1.413.000 718.000 691.000
Sum eiendeler 2.145.000 2.054.000 2.308.000 1.828.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 474.000 410.000 475.000 38.000 -90.000
Sum egenkapital 1.736.000 1.902.000 1.967.000 1.531.000 1.402.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 409.000 152.000 341.000 298.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 2.145.000 2.054.000 2.308.000 1.828.000 1.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.527.000 1.576.000 2.887.000 2.658.000 2.952.000
Andre inntekter 57.000 3.000 4.000 4.000 7.000
Driftsinntekter 2.584.000 1.578.000 2.891.000 2.662.000 2.959.000
Varekostnad -192.000 -73.000 -7.000 -1.000 -9.000
Lønninger -617.000 -383.000 -874.000 -990.000 -1.147.000
Avskrivning -318.000 -296.000 -297.000 -262.000 -257.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.337.000 -883.000 -1.127.000 -1.232.000 -1.572.000
Driftskostnader -2.464.000 -1.635.000 -2.305.000 -2.485.000 -2.985.000
Driftsresultat 120.000 -55.000 586.000 177.000 -26.000
Finansinntekter 7.000 13.000 19.000 11.000 5.000
Finanskostnader -9.000 -1.000 -2.000 3.000 -2.000
Finans -2.000 12.000 17.000 14.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 -65.000 436.000 129.000 -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 180.000 376.000 577.000 778.000 934.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 396.000 223.000 318.000 332.000 55.000
Sum varige driftsmidler 576.000 599.000 895.000 1.110.000 988.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 576.000 599.000 895.000 1.110.000 988.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 25.000 73.000 126.000 61.000 62.000
Andre fordringer 342.000 268.000 308.000 360.000 409.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.201.000 1.114.000 979.000 297.000 220.000
Sum omløpsmidler 1.569.000 1.455.000 1.413.000 718.000 691.000
Sum eiendeler 2.145.000 2.054.000 2.308.000 1.828.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 474.000 410.000 475.000 38.000 -90.000
Sum egenkapital 1.736.000 1.902.000 1.967.000 1.531.000 1.402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 2.000 3.000 -2.000 24.000
Betalbar skatt 53.000 21.000 167.000 62.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 45.000 9.000 78.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 299.000 84.000 162.000 160.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 152.000 341.000 298.000 277.000
Sum gjeld og egenkapital 2.145.000 2.054.000 2.308.000 1.828.000 1.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.160.000 1.303.000 1.072.000 420.000 414.000
Likviditetsgrad 1 3.8 9.6 4.1 2.4 2.5
Likviditetsgrad 2 3.8 9.6 4.1 2.4 2.5
Soliditet 80.9 92.6 85.2 83.7 83.5
Resultatgrad 4.6 -3.5 20.3 6.6 -0.9
Rentedekningsgrad 13.3 2
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 5.9 26.2 10.3 -1.3
Signatur
20.05.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex