Marineservice As
Juridisk navn:  Marineservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92667882
Trondheimsveien 62 Trondheimsveien 62 Fax:
2019 Skedsmokorset 2019 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 914937957
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/15/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Digitall As
Utvikling:
Omsetning  
  
49.96%
Resultat  
  
652.27%
Egenkapital  
  
15.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.286.000 16.862.000 18.210.000 9.924.000 2.819.000
Resultat: 662.000 88.000 128.000 20.000 34.000
Egenkapital: 915.000 793.000 730.000 638.000 225.000
Regnskap for  Marineservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.286.000 16.862.000 18.210.000 9.924.000 2.819.000
Driftskostnader -24.724.000 -16.759.000 -18.045.000 -9.893.000 -2.784.000
Driftsresultat 562.000 103.000 165.000 31.000 35.000
Finansinntekter 157.000 9.000 4.000 1.000 1.000
Finanskostnader -57.000 -24.000 -40.000 -12.000 -1.000
Finans 100.000 -15.000 -36.000 -11.000 0
Resultat før skatt 662.000 88.000 128.000 20.000 34.000
Skattekostnad -143.000 -25.000 -37.000 -6.000 -14.000
Årsresultat 519.000 63.000 91.000 13.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.675.000 362.000 353.000 703.000 0
Sum omløpsmidler 12.146.000 6.909.000 7.126.000 2.866.000 348.000
Sum eiendeler 13.821.000 7.271.000 7.479.000 3.569.000 348.000
Sum opptjent egenkapital 665.000 293.000 230.000 138.000 125.000
Sum egenkapital 915.000 793.000 730.000 638.000 225.000
Sum langsiktig gjeld 307.000 300.000 196.000 376.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.599.000 6.178.000 6.553.000 2.555.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 13.821.000 7.271.000 7.479.000 3.569.000 347.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.123.000 16.228.000 18.239.000 9.920.000 2.819.000
Andre inntekter 163.000 634.000 -29.000 4.000 0
Driftsinntekter 25.286.000 16.862.000 18.210.000 9.924.000 2.819.000
Varekostnad -18.787.000 -10.525.000 -13.036.000 -6.052.000 -2.402.000
Lønninger -2.191.000 -2.927.000 -2.436.000 -2.071.000 0
Avskrivning -158.000 -109.000 -79.000 -51.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.588.000 -3.198.000 -2.494.000 -1.719.000 -382.000
Driftskostnader -24.724.000 -16.759.000 -18.045.000 -9.893.000 -2.784.000
Driftsresultat 562.000 103.000 165.000 31.000 35.000
Finansinntekter 157.000 9.000 4.000 1.000 1.000
Finanskostnader -57.000 -24.000 -40.000 -12.000 -1.000
Finans 100.000 -15.000 -36.000 -11.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 519.000 63.000 91.000 13.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 277.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.399.000 362.000 353.000 203.000 0
Sum varige driftsmidler 1.675.000 362.000 353.000 203.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 500.000 0
Sum anleggsmidler 1.675.000 362.000 353.000 703.000 0
Varebeholdning 9.606.000 6.394.000 5.308.000 2.283.000 169.000
Kundefordringer 529.000 389.000 490.000 268.000 9.000
Andre fordringer 1.181.000 13.000 665.000 48.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 830.000 113.000 663.000 267.000 156.000
Sum omløpsmidler 12.146.000 6.909.000 7.126.000 2.866.000 348.000
Sum eiendeler 13.821.000 7.271.000 7.479.000 3.569.000 348.000
Sum opptjent egenkapital 665.000 293.000 230.000 138.000 125.000
Sum egenkapital 915.000 793.000 730.000 638.000 225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 68.000 0 3.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.482.000 372.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 307.000 300.000 196.000 376.000 0
Leverandørgjeld 10.495.000 4.862.000 6.046.000 2.151.000 6.000
Betalbar skatt 74.000 28.000 36.000 5.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 160.000 139.000 150.000 146.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 388.000 778.000 320.000 253.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 12.599.000 6.178.000 6.553.000 2.555.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 13.821.000 7.271.000 7.479.000 3.569.000 347.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -453.000 731.000 573.000 311.000 226.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1.1 1.1 2.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.3 0.2 1.5
Soliditet 6.6 10.9 9.8 17.9 64.8
Resultatgrad 2.2 0.6 0.9 0.3 1.2
Rentedekningsgrad 9.9 4.3 4.1 2.6 3
Gjeldsgrad 14.1 8.2 9.2 4.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.2 1.5 2.3 0.9 10.4
Signatur
09.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2020
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex