Marineservice1 As
Juridisk navn:  Marineservice1 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47999930
Nedre Vestlia 18 Nedre Vestlia 18 Fax:
1580 Rygge 1580 Rygge
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 998989523
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/14/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsførern As
Utvikling:
Omsetning  
  
31.15%
Resultat  
  
-81.97%
Egenkapital  
  
-693.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 400.000 305.000 303.000 221.000 233.000
Resultat: -111.000 -61.000 -76.000 -39.000 -36.000
Egenkapital: -127.000 -16.000 45.000 121.000 160.000
Regnskap for  Marineservice1 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 400.000 305.000 303.000 221.000 233.000
Driftskostnader -515.000 -368.000 -382.000 -263.000 -273.000
Driftsresultat -114.000 -64.000 -80.000 -42.000 -40.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans 4.000 4.000 3.000 3.000 4.000
Resultat før skatt -111.000 -61.000 -76.000 -39.000 -36.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 -61.000 -76.000 -39.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 73.000 118.000 99.000 124.000
Sum omløpsmidler 50.000 60.000 50.000 115.000 67.000
Sum eiendeler 130.000 133.000 168.000 214.000 191.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -46.000 15.000 91.000 130.000
Sum egenkapital -127.000 -16.000 45.000 121.000 160.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 257.000 149.000 124.000 93.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 133.000 169.000 214.000 191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 364.000 305.000 291.000 220.000 217.000
Andre inntekter 37.000 0 12.000 1.000 16.000
Driftsinntekter 400.000 305.000 303.000 221.000 233.000
Varekostnad -161.000 -69.000 -142.000 -83.000 -74.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -20.000 -18.000 -31.000 -25.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -334.000 -281.000 -209.000 -155.000 -168.000
Driftskostnader -515.000 -368.000 -382.000 -263.000 -273.000
Driftsresultat -114.000 -64.000 -80.000 -42.000 -40.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans 4.000 4.000 3.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -111.000 -61.000 -76.000 -39.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 73.000 118.000 99.000 124.000
Sum varige driftsmidler 80.000 73.000 118.000 99.000 124.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 80.000 73.000 118.000 99.000 124.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 18.000 20.000 27.000 15.000 18.000
Andre fordringer 30.000 39.000 20.000 66.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 1.000 4.000 34.000 1.000
Sum omløpsmidler 50.000 60.000 50.000 115.000 67.000
Sum eiendeler 130.000 133.000 168.000 214.000 191.000
Sum opptjent egenkapital -157.000 -46.000 15.000 91.000 130.000
Sum egenkapital -127.000 -16.000 45.000 121.000 160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 34.000 16.000 6.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 12.000 24.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 240.000 110.000 96.000 63.000 0
Sum kortsiktig gjeld 257.000 149.000 124.000 93.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 130.000 133.000 169.000 214.000 191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -207.000 -89.000 -74.000 22.000 36.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.4 1.2 2.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.4 1.2 2.2
Soliditet -97.7 26.6 56.5 83.8
Resultatgrad -28.5 -26.4 -17.2
Rentedekningsgrad -114.0
Gjeldsgrad -2.0 -9.3 2.8 0.8 0.2
Total kapitalrentabilitet -83.8 -44.4 -18.2 -18.8
Signatur
11.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex