Marine Consult As
Juridisk navn:  Marine Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92658127
Hofstadåsen 1B Hofstadåsen 1B Fax:
1384 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 918858202
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/27/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.24%
Resultat  
  
-130.12%
Egenkapital  
  
-24.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 118.000 458.000 652.000 991.000
Resultat: -25.000 83.000 48.000 25.000
Egenkapital: 129.000 171.000 106.000 69.000
Regnskap for  Marine Consult As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 118.000 458.000 652.000 991.000
Driftskostnader -140.000 -375.000 -604.000 -966.000
Driftsresultat -22.000 83.000 48.000 25.000
Finansinntekter 10.000 0 0 0
Finanskostnader -13.000 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0
Resultat før skatt -25.000 83.000 48.000 25.000
Skattekostnad 5.000 -18.000 -11.000 -6.000
Årsresultat -21.000 64.000 37.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 307.000 135.000 109.000 101.000
Sum eiendeler 312.000 135.000 109.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 121.000 56.000 19.000
Sum egenkapital 129.000 171.000 106.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 183.000 -36.000 3.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 135.000 109.000 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 118.000 458.000 652.000 991.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 118.000 458.000 652.000 991.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -9.000 -475.000 -821.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -366.000 -129.000 -145.000
Driftskostnader -140.000 -375.000 -604.000 -966.000
Driftsresultat -22.000 83.000 48.000 25.000
Finansinntekter 10.000 0 0 0
Finanskostnader -13.000 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -21.000 64.000 37.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 52.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 267.000 25.000 0 0
Kasse, bank 40.000 110.000 57.000 101.000
Sum omløpsmidler 307.000 135.000 109.000 101.000
Sum eiendeler 312.000 135.000 109.000 101.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 121.000 56.000 19.000
Sum egenkapital 129.000 171.000 106.000 69.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 -19.000 0 -5.000
Betalbar skatt 16.000 11.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 9.000 9.000 94.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 177.000 -41.000 -17.000 -63.000
Sum kortsiktig gjeld 183.000 -36.000 3.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 312.000 135.000 109.000 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 124.000 171.000 106.000 69.000
Likviditetsgrad 1 1.7 -3.8 36.3 3.2
Likviditetsgrad 2 1.7 -3.8 36.3 3.2
Soliditet 41.3 126.7 97.2 68.3
Resultatgrad -18.6 18.1 7.4 2.5
Rentedekningsgrad -1.7
Gjeldsgrad 1.4 -0.2 0 0.5
Total kapitalrentabilitet -3.8 61.5 4 24.8
Signatur
19.10.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex