Marine 03 Consulting As
Juridisk navn:  Marine 03 Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Espen Thomassen Myrveien 35 C/O Espen Thomassen Myrveien 35 Fax:
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 923352503
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/24/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Johre Revisjon
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.59%
Resultat  
  
-109.64%
Egenkapital  
  
14.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 817.000 9.713.000
Resultat: -838.000 8.692.000
Egenkapital: 2.643.000 2.308.000
Regnskap for  Marine 03 Consulting As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 817.000 9.713.000
Driftskostnader -2.253.000 -1.585.000
Driftsresultat -1.436.000 8.128.000
Finansinntekter 607.000 563.000
Finanskostnader -9.000 0
Finans 598.000 563.000
Resultat før skatt -838.000 8.692.000
Skattekostnad 183.000 -2.903.000
Årsresultat -656.000 5.788.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000.000 0
Sum omløpsmidler 1.042.000 9.539.000
Sum eiendeler 3.042.000 9.539.000
Sum opptjent egenkapital 2.613.000 2.278.000
Sum egenkapital 2.643.000 2.308.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0
Sum kortsiktig gjeld 387.000 7.231.000
Sum gjeld og egenkapital 3.042.000 9.539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 817.000 9.713.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 817.000 9.713.000
Varekostnad -2.000 0
Lønninger -1.797.000 -1.418.000
Avskrivning -59.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -395.000 -167.000
Driftskostnader -2.253.000 -1.585.000
Driftsresultat -1.436.000 8.128.000
Finansinntekter 607.000 563.000
Finanskostnader -9.000 0
Finans 598.000 563.000
Konsernbidrag -3.510.000
Utbytte 0
Årsresultat -656.000 5.788.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 500.000 0
Sum varige driftsmidler 500.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.500.000 0
Sum anleggsmidler 2.000.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 41.000 51.000
Andre fordringer 194.000 10.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 621.000 4.811.000
Sum omløpsmidler 1.042.000 9.539.000
Sum eiendeler 3.042.000 9.539.000
Sum opptjent egenkapital 2.613.000 2.278.000
Sum egenkapital 2.643.000 2.308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.500.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0
Leverandørgjeld 36.000 7.000
Betalbar skatt 1.913.000
Skyldig offentlige avgifter 154.000 542.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 387.000 7.231.000
Sum gjeld og egenkapital 3.042.000 9.539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 655.000 2.308.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.3
Likviditetsgrad 2 2.7 1.3
Soliditet 86.9 24.2
Resultatgrad -175.8 83.7
Rentedekningsgrad -159.6
Gjeldsgrad 0.2 3.1
Total kapitalrentabilitet -27.3 91.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex