Malmefjorden Handel AS
Juridisk navn:  Malmefjorden Handel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71265528
Postboks 10 Fax: 71265210
6445 Malmefjorden 6445 Malmefjorden
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 814152022
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 11/21/1962
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Data & Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-9.09%
Egenkapital  
  
83.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -48.000 -44.000 -43.000 -36.000 -36.000
Egenkapital: -289.000 -1.781.000 -1.737.000 -1.694.000 -1.658.000
Regnskap for  Malmefjorden Handel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -48.000 -44.000 -43.000 -36.000 -36.000
Driftsresultat -48.000 -44.000 -43.000 -36.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -48.000 -44.000 -43.000 -36.000 -36.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 -44.000 -43.000 -36.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -539.000 -2.031.000 -1.987.000 -1.944.000 -1.908.000
Sum egenkapital -289.000 -1.781.000 -1.737.000 -1.694.000 -1.658.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 1.793.000 0 0 1.672.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 1.751.000 1.709.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 15.000 14.000 15.000 15.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -44.000 -43.000 -36.000 -36.000
Driftskostnader -48.000 -44.000 -43.000 -36.000 -36.000
Driftsresultat -48.000 -44.000 -43.000 -36.000 -36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -48.000 -44.000 -43.000 -36.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum opptjent egenkapital -539.000 -2.031.000 -1.987.000 -1.944.000 -1.908.000
Sum egenkapital -289.000 -1.781.000 -1.737.000 -1.694.000 -1.658.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 1.793.000 0 0 1.672.000
Leverandørgjeld 4.000 3.000 0 2.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.751.000 1.707.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 1.751.000 1.709.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 15.000 15.000 14.000 15.000 15.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 -3.000 -1.751.000 -1.709.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet -1926.7 -11873.3 -12407.1 -11293.3 -11053.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1
Total kapitalrentabilitet -293.3 -307.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex