Malerbua AS
Juridisk navn:  Malerbua AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38390263
Åptaveien 30 Åptaveien 30 Fax: 38391348
4550 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 911279029
Aksjekapital: 98.970 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/3/1976 1
Foretakstype: AS
Revisor: Team Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.77%
Resultat  
  
-28.63%
Egenkapital  
  
-63.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 18.282.000 19.610.000 15.648.000 18.617.000 15.402.000
Resultat: 1.999.000 2.801.000 855.000 2.948.000 1.098.000
Egenkapital: 1.661.000 4.602.000 2.517.000 2.181.000 2.080.000
Regnskap for  Malerbua AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 18.282.000 19.610.000 15.648.000 18.617.000 15.402.000
Driftskostnader -16.280.000 -16.811.000 -14.799.000 -15.666.000 -14.304.000
Driftsresultat 2.003.000 2.800.000 850.000 2.950.000 1.098.000
Finansinntekter 11.000 12.000 17.000 9.000 11.000
Finanskostnader -15.000 -11.000 -12.000 -10.000 -11.000
Finans -4.000 1.000 5.000 -1.000 0
Resultat før skatt 1.999.000 2.801.000 855.000 2.948.000 1.098.000
Skattekostnad -440.000 -616.000 -189.000 -679.000 -264.000
Årsresultat 1.559.000 2.185.000 667.000 2.269.000 834.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.536.000 477.000 389.000 355.000 482.000
Sum omløpsmidler 5.442.000 7.703.000 5.132.000 7.484.000 4.897.000
Sum eiendeler 6.978.000 8.180.000 5.521.000 7.839.000 5.379.000
Sum opptjent egenkapital 1.562.000 4.503.000 2.417.000 2.081.000 1.980.000
Sum egenkapital 1.661.000 4.602.000 2.517.000 2.181.000 2.080.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.317.000 3.578.000 3.004.000 5.659.000 3.299.000
Sum gjeld og egenkapital 6.978.000 8.180.000 5.521.000 7.840.000 5.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.217.000 19.553.000 15.636.000 18.604.000 15.390.000
Andre inntekter 65.000 57.000 13.000 13.000 11.000
Driftsinntekter 18.282.000 19.610.000 15.648.000 18.617.000 15.402.000
Varekostnad -7.453.000 -7.924.000 -6.630.000 -6.463.000 -5.924.000
Lønninger -7.047.000 -6.997.000 -6.434.000 -7.383.000 -6.579.000
Avskrivning -142.000 -169.000 -157.000 -134.000 -133.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.638.000 -1.721.000 -1.578.000 -1.686.000 -1.668.000
Driftskostnader -16.280.000 -16.811.000 -14.799.000 -15.666.000 -14.304.000
Driftsresultat 2.003.000 2.800.000 850.000 2.950.000 1.098.000
Finansinntekter 11.000 12.000 17.000 9.000 11.000
Finanskostnader -15.000 -11.000 -12.000 -10.000 -11.000
Finans -4.000 1.000 5.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.500.000 -330.000 -2.169.000 -830.000
Årsresultat 1.559.000 2.185.000 667.000 2.269.000 834.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 27.000 28.000 15.000 7.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 442.000 450.000 361.000 340.000 475.000
Sum varige driftsmidler 442.000 450.000 361.000 340.000 475.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.074.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.536.000 477.000 389.000 355.000 482.000
Varebeholdning 2.132.000 1.833.000 2.294.000 2.568.000 2.099.000
Kundefordringer 988.000 924.000 620.000 2.169.000 893.000
Andre fordringer 106.000 154.000 118.000 154.000 149.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.217.000 4.792.000 2.099.000 2.594.000 1.756.000
Sum omløpsmidler 5.442.000 7.703.000 5.132.000 7.484.000 4.897.000
Sum eiendeler 6.978.000 8.180.000 5.521.000 7.839.000 5.379.000
Sum opptjent egenkapital 1.562.000 4.503.000 2.417.000 2.081.000 1.980.000
Sum egenkapital 1.661.000 4.602.000 2.517.000 2.181.000 2.080.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.100.000 100.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 524.000 425.000 528.000 507.000 524.000
Betalbar skatt 433.000 615.000 202.000 687.000 248.000
Skyldig offentlige avgifter 1.110.000 1.109.000 862.000 1.012.000 1.092.000
Utbytte -4.500.000 -330.000 -2.169.000 -830.000
Annen kortsiktig gjeld 1.149.000 1.329.000 1.082.000 1.284.000 604.000
Sum kortsiktig gjeld 5.317.000 3.578.000 3.004.000 5.659.000 3.299.000
Sum gjeld og egenkapital 6.978.000 8.180.000 5.521.000 7.840.000 5.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 4.125.000 2.128.000 1.825.000 1.598.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2.2 1.7 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 1.6 0.9 0.9 0.8
Soliditet 23.8 56.3 45.6 27.8 38.7
Resultatgrad 11.0 14.3 5.4 15.8 7.1
Rentedekningsgrad 133.5 254.5 70.8 2 99.8
Gjeldsgrad 3.2 0.8 1.2 2.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 28.9 34.4 15.7 37.7 20.6
Signatur
15.01.2021
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex