Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maler & Byggtapetsermestrenes Forening - Bergen
Juridisk navn:  Maler & Byggtapetsermestrenes Forening - Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55207830
Øvre Fyllingsveien 81 B Øvre Fyllingsveien 81 B Fax: 55200226
5161 Laksevåg 5161 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 944167013
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/26/1892
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.94%
Resultat  
  
1519.15%
Egenkapital  
  
20.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 428.000 528.000
Resultat: 761.000 47.000
Egenkapital: 4.023.000 3.331.000
Regnskap for  Maler & Byggtapetsermestrenes Forening - Bergen
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 428.000 528.000
Driftskostnader -218.000 -550.000
Driftsresultat 210.000 -21.000
Finansinntekter 551.000 69.000
Finanskostnader 0
Finans 551.000 69.000
Resultat før skatt 761.000 47.000
Skattekostnad -68.000 -4.000
Årsresultat 693.000 43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 320.000 320.000
Sum omløpsmidler 4.049.000 3.235.000
Sum eiendeler 4.369.000 3.555.000
Sum opptjent egenkapital 4.023.000 3.331.000
Sum egenkapital 4.023.000 3.331.000
Sum langsiktig gjeld 29.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 316.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 4.368.000 3.555.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 291.000 357.000
Andre inntekter 137.000 171.000
Driftsinntekter 428.000 528.000
Varekostnad 0
Lønninger -70.000 -46.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -148.000 -504.000
Driftskostnader -218.000 -550.000
Driftsresultat 210.000 -21.000
Finansinntekter 551.000 69.000
Finanskostnader 0
Finans 551.000 69.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 693.000 43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 320.000 320.000
Sum anleggsmidler 320.000 320.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 133.000 84.000
Andre fordringer 4.000 10.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.912.000 3.141.000
Sum omløpsmidler 4.049.000 3.235.000
Sum eiendeler 4.369.000 3.555.000
Sum opptjent egenkapital 4.023.000 3.331.000
Sum egenkapital 4.023.000 3.331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 37.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 29.000 37.000
Leverandørgjeld 146.000 83.000
Betalbar skatt 70.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 48.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 316.000 187.000
Sum gjeld og egenkapital 4.368.000 3.555.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.733.000 3.048.000
Likviditetsgrad 1 12.8 17.3
Likviditetsgrad 2 12.8 17.3
Soliditet 92.1 93.7
Resultatgrad 49.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 17.4 1.4
Signatur
20.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.10.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex