Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maler B.r. Haugan As
Juridisk navn:  Maler B.r. Haugan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Klingenbergvegen 74 Klingenbergvegen 74 Fax:
7820 Spillum 7820 Spillum
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 921965311
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/6/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Recon Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-69.26%
Resultat  
  
-145.51%
Egenkapital  
  
-78.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 819.000 2.664.000
Resultat: -461.000 1.013.000
Egenkapital: 174.000 820.000
Regnskap for  Maler B.r. Haugan As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 819.000 2.664.000
Driftskostnader -1.273.000 -1.645.000
Driftsresultat -455.000 1.019.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -7.000 -7.000
Finans -7.000 -7.000
Resultat før skatt -461.000 1.013.000
Skattekostnad 101.000 -223.000
Årsresultat -360.000 790.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 301.000 282.000
Sum omløpsmidler 100.000 1.113.000
Sum eiendeler 401.000 1.395.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 790.000
Sum egenkapital 174.000 820.000
Sum langsiktig gjeld 79.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 401.000 1.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 819.000 2.664.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 819.000 2.664.000
Varekostnad -138.000 -574.000
Lønninger -800.000 -727.000
Avskrivning -80.000 -34.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -255.000 -310.000
Driftskostnader -1.273.000 -1.645.000
Driftsresultat -455.000 1.019.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -7.000 -7.000
Finans -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -286.000 0
Årsresultat -360.000 790.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 98.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 202.000 282.000
Sum varige driftsmidler 202.000 282.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 301.000 282.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 450.000
Andre fordringer 19.000 67.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 81.000 595.000
Sum omløpsmidler 100.000 1.113.000
Sum eiendeler 401.000 1.395.000
Sum opptjent egenkapital 144.000 790.000
Sum egenkapital 174.000 820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 79.000 103.000
Leverandørgjeld -1.000 -10.000
Betalbar skatt 220.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 188.000
Utbytte -286.000 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 148.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 401.000 1.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -48.000 641.000
Likviditetsgrad 1 0.7 2.4
Likviditetsgrad 2 0.7 2.4
Soliditet 43.4 58.8
Resultatgrad -55.6 38.3
Rentedekningsgrad -65.0 145.6
Gjeldsgrad 1.3 0.7
Total kapitalrentabilitet -113.5 7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex