Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maler B.r. Haugan As
Juridisk navn:  Maler B.r. Haugan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Klingenbergvegen 74 Klingenbergvegen 74 Fax:
7820 Spillum 7820 Spillum
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 921965311
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/6/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Recon Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
96.7%
Resultat  
  
116.27%
Egenkapital  
  
33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 1.611.000 819.000 2.664.000
Resultat: 75.000 -461.000 1.013.000
Egenkapital: 232.000 174.000 820.000
Regnskap for  Maler B.r. Haugan As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 1.611.000 819.000 2.664.000
Driftskostnader -1.521.000 -1.273.000 -1.645.000
Driftsresultat 90.000 -455.000 1.019.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -15.000 -7.000 -7.000
Finans -15.000 -7.000 -7.000
Resultat før skatt 75.000 -461.000 1.013.000
Skattekostnad -16.000 101.000 -223.000
Årsresultat 58.000 -360.000 790.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 264.000 301.000 282.000
Sum omløpsmidler 412.000 100.000 1.113.000
Sum eiendeler 676.000 401.000 1.395.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 144.000 790.000
Sum egenkapital 232.000 174.000 820.000
Sum langsiktig gjeld 110.000 79.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 148.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 675.000 401.000 1.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.611.000 819.000 2.664.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.611.000 819.000 2.664.000
Varekostnad -183.000 -138.000 -574.000
Lønninger -895.000 -800.000 -727.000
Avskrivning -94.000 -80.000 -34.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -349.000 -255.000 -310.000
Driftskostnader -1.521.000 -1.273.000 -1.645.000
Driftsresultat 90.000 -455.000 1.019.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -15.000 -7.000 -7.000
Finans -15.000 -7.000 -7.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -286.000 0
Årsresultat 58.000 -360.000 790.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 82.000 98.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 182.000 202.000 282.000
Sum varige driftsmidler 182.000 202.000 282.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 264.000 301.000 282.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 259.000 450.000
Andre fordringer 7.000 19.000 67.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 146.000 81.000 595.000
Sum omløpsmidler 412.000 100.000 1.113.000
Sum eiendeler 676.000 401.000 1.395.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 144.000 790.000
Sum egenkapital 232.000 174.000 820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 110.000 79.000 103.000
Leverandørgjeld 49.000 -1.000 -10.000
Betalbar skatt 220.000
Skyldig offentlige avgifter 111.000 40.000 188.000
Utbytte -286.000 0
Annen kortsiktig gjeld 173.000 109.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 333.000 148.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 675.000 401.000 1.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 79.000 -48.000 641.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.7 2.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 2.4
Soliditet 34.4 43.4 58.8
Resultatgrad 5.6 -55.6 38.3
Rentedekningsgrad 6.0 -65.0 145.6
Gjeldsgrad 1.9 1.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 13.3 -113.5 7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex