Majosi AS
Juridisk navn:  Majosi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søvikneset 21 Søvikneset 21 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991172173
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2007 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-72.55%
Egenkapital  
  
1.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 2.000 0
Resultat: 14.000 51.000 42.000 53.000 3.000
Egenkapital: 1.022.000 1.011.000 979.000 954.000 901.000
Regnskap for  Majosi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 2.000 0
Driftskostnader -5.000 -6.000 -10.000 0 -9.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -10.000 2.000 -9.000
Finansinntekter 64.000 85.000 84.000 59.000 12.000
Finanskostnader -45.000 -28.000 -32.000 -8.000 0
Finans 19.000 57.000 52.000 51.000 12.000
Resultat før skatt 14.000 51.000 42.000 53.000 3.000
Skattekostnad -4.000 -19.000 -17.000 0 -1.000
Årsresultat 10.000 32.000 25.000 53.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.585.000 2.131.000 2.129.000 1.883.000 68.000
Sum omløpsmidler 326.000 319.000 286.000 503.000 916.000
Sum eiendeler 3.911.000 2.450.000 2.415.000 2.386.000 984.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 911.000 879.000 854.000 801.000
Sum egenkapital 1.022.000 1.011.000 979.000 954.000 901.000
Sum langsiktig gjeld 2.886.000 1.432.000 1.432.000 1.432.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 7.000 4.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.911.000 2.450.000 2.415.000 2.386.000 984.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 0 0 0 2.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -6.000 -10.000 0 -9.000
Driftskostnader -5.000 -6.000 -10.000 0 -9.000
Driftsresultat -5.000 -6.000 -10.000 2.000 -9.000
Finansinntekter 64.000 85.000 84.000 59.000 12.000
Finanskostnader -45.000 -28.000 -32.000 -8.000 0
Finans 19.000 57.000 52.000 51.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 32.000 25.000 53.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.585.000 2.131.000 2.129.000 1.883.000 68.000
Sum anleggsmidler 3.585.000 2.131.000 2.129.000 1.883.000 68.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 114.000 114.000 142.000 224.000 0
Kasse, bank 212.000 205.000 144.000 279.000 916.000
Sum omløpsmidler 326.000 319.000 286.000 503.000 916.000
Sum eiendeler 3.911.000 2.450.000 2.415.000 2.386.000 984.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 911.000 879.000 854.000 801.000
Sum egenkapital 1.022.000 1.011.000 979.000 954.000 901.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.886.000 1.432.000 1.432.000 1.432.000 82.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 7.000 4.000 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 7.000 4.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 3.911.000 2.450.000 2.415.000 2.386.000 984.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 323.000 312.000 282.000 503.000 915.000
Likviditetsgrad 1 108.7 45.6 71.5 916.0
Likviditetsgrad 2 108.7 45.6 71.5 0 916.1
Soliditet 26.1 41.3 40.5 4 91.6
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -0.3 0.3
Gjeldsgrad 2.8 1.4 1.5 1.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.5 3.2 3.1 2.6 0.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex