Majorstudio AS
Juridisk navn:  Majorstudio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61198270
Sillongenvegen 129 Sillongenvegen 129 Fax:
2846 Bøverbru 2846 Bøverbru
Fylke: Kommune:
Innlandet Vestre Toten
Org.nr: 948681692
Aksjekapital: 102.500 NOK
Etableringsdato: 8/8/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.95%
Resultat  
  
-185.19%
Egenkapital  
  
-6.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 345.000 431.000 444.000 244.000 180.000
Resultat: -77.000 -27.000 8.000 -172.000 -296.000
Egenkapital: 815.000 873.000 891.000 1.050.000 1.578.000
Regnskap for  Majorstudio AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 345.000 431.000 444.000 244.000 180.000
Driftskostnader -438.000 -482.000 -425.000 -507.000 -586.000
Driftsresultat -92.000 -51.000 19.000 -264.000 -406.000
Finansinntekter 18.000 30.000 -6.000 94.000 111.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans 15.000 25.000 -11.000 92.000 109.000
Resultat før skatt -77.000 -27.000 8.000 -172.000 -296.000
Skattekostnad 19.000 9.000 149.000 54.000 95.000
Årsresultat -58.000 -18.000 157.000 -118.000 -201.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.022.000 1.049.000 1.479.000 2.237.000 2.788.000
Sum eiendeler 1.038.000 1.049.000 1.479.000 2.237.000 2.788.000
Sum opptjent egenkapital 712.000 770.000 788.000 948.000 1.476.000
Sum egenkapital 815.000 873.000 891.000 1.050.000 1.578.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 12.000 290.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 173.000 576.000 897.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 1.037.000 1.050.000 1.479.000 2.238.000 2.789.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 320.000 406.000 419.000 219.000 135.000
Andre inntekter 25.000 25.000 25.000 25.000 45.000
Driftsinntekter 345.000 431.000 444.000 244.000 180.000
Varekostnad -204.000 -209.000 -133.000 -1.000 -70.000
Lønninger -46.000 0 -17.000 -17.000 -131.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -273.000 -275.000 -489.000 -385.000
Driftskostnader -438.000 -482.000 -425.000 -507.000 -586.000
Driftsresultat -92.000 -51.000 19.000 -264.000 -406.000
Finansinntekter 18.000 30.000 -6.000 94.000 111.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -5.000 -2.000 -2.000
Finans 15.000 25.000 -11.000 92.000 109.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -410.000 -205.000
Årsresultat -58.000 -18.000 157.000 -118.000 -201.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 16.000 47.000 14.000 16.000
Andre fordringer 8.000 4.000 0 2.000 1.086.000
Sum investeringer 354.000 335.000 314.000 324.000 0
Kasse, bank 636.000 694.000 1.118.000 1.898.000 1.380.000
Sum omløpsmidler 1.022.000 1.049.000 1.479.000 2.237.000 2.788.000
Sum eiendeler 1.038.000 1.049.000 1.479.000 2.237.000 2.788.000
Sum opptjent egenkapital 712.000 770.000 788.000 948.000 1.476.000
Sum egenkapital 815.000 873.000 891.000 1.050.000 1.578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 12.000 290.000 500.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 12.000 290.000 500.000
Leverandørgjeld 127.000 78.000 40.000 71.000 112.000
Betalbar skatt 0 0 157.000 115.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000 5.000 3.000 249.000 242.000
Utbytte 0 -500.000 -410.000 -205.000
Annen kortsiktig gjeld 74.000 90.000 32.000 10.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 222.000 173.000 576.000 897.000 710.000
Sum gjeld og egenkapital 1.037.000 1.050.000 1.479.000 2.238.000 2.789.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 800.000 876.000 903.000 1.340.000 2.078.000
Likviditetsgrad 1 4.6 6.1 2.6 2.5 3.9
Likviditetsgrad 2 4.6 6.1 2.6 2.5 3.9
Soliditet 78.6 83.1 60.2 46.9 56.6
Resultatgrad -26.7 -11.8 4.3 -108.2 -225.6
Rentedekningsgrad -30.7 -10.2 3.8
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.7 1.1 0.8
Total kapitalrentabilitet -7.1 0.9 -7.6 -10.6
Signatur
02.07.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.07.2013
JAN HELGE PAULSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex