Magnus Narum AS
Juridisk navn:  Magnus Narum AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32074750
Eiklesvegen 97 Eiklesvegen 97 Fax: 32074761
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 951566853
Aksjekapital: 12.749.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/30/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.77%
Resultat  
  
-16.28%
Egenkapital  
  
26.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.822.000 19.240.000 14.637.000 12.343.000 13.402.000
Resultat: 684.000 817.000 -294.000 -2.204.000 25.000
Egenkapital: 3.851.000 3.051.000 2.125.000 2.325.000 4.405.000
Regnskap for  Magnus Narum AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.822.000 19.240.000 14.637.000 12.343.000 13.402.000
Driftskostnader -15.227.000 -15.984.000 -14.556.000 -12.455.000 -14.023.000
Driftsresultat 595.000 3.256.000 82.000 -112.000 -620.000
Finansinntekter 595.000 415.000 585.000 258.000 1.156.000
Finanskostnader -508.000 -2.854.000 -960.000 -2.350.000 -510.000
Finans 87.000 -2.439.000 -375.000 -2.092.000 646.000
Resultat før skatt 684.000 817.000 -294.000 -2.204.000 25.000
Skattekostnad 26.000 24.000 21.000 29.000 27.000
Årsresultat 709.000 841.000 -273.000 -2.175.000 53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.502.000 9.940.000 9.692.000 10.220.000 12.063.000
Sum omløpsmidler 12.960.000 17.422.000 13.084.000 13.480.000 13.289.000
Sum eiendeler 32.462.000 27.362.000 22.776.000 23.700.000 25.352.000
Sum opptjent egenkapital -8.898.000 -9.698.000 -10.624.000 -10.424.000 -8.344.000
Sum egenkapital 3.851.000 3.051.000 2.125.000 2.325.000 4.405.000
Sum langsiktig gjeld 22.183.000 20.606.000 17.726.000 16.744.000 15.976.000
Sum kortsiktig gjeld 6.428.000 3.706.000 2.924.000 4.631.000 4.972.000
Sum gjeld og egenkapital 32.462.000 27.363.000 22.775.000 23.700.000 25.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.538.000 18.001.000 10.427.000 10.252.000 11.817.000
Andre inntekter 1.284.000 1.238.000 4.210.000 2.090.000 1.586.000
Driftsinntekter 15.822.000 19.240.000 14.637.000 12.343.000 13.402.000
Varekostnad -3.455.000 -4.561.000 -3.984.000 -2.822.000 -2.860.000
Lønninger -5.537.000 -5.259.000 -4.853.000 -4.456.000 -4.101.000
Avskrivning -1.431.000 -1.340.000 -1.053.000 -852.000 -917.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.804.000 -4.824.000 -4.666.000 -4.325.000 -6.145.000
Driftskostnader -15.227.000 -15.984.000 -14.556.000 -12.455.000 -14.023.000
Driftsresultat 595.000 3.256.000 82.000 -112.000 -620.000
Finansinntekter 595.000 415.000 585.000 258.000 1.156.000
Finanskostnader -508.000 -2.854.000 -960.000 -2.350.000 -510.000
Finans 87.000 -2.439.000 -375.000 -2.092.000 646.000
Konsernbidrag 0 96.000 87.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 709.000 841.000 -273.000 -2.175.000 53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 13.606.000 5.229.000 5.533.000 5.923.000 6.313.000
Maskiner anlegg 2.958.000 1.735.000 1.316.000 197.000 412.000
Driftsløsøre 2.729.000 2.755.000 2.628.000 1.796.000 1.991.000
Sum varige driftsmidler 19.293.000 9.718.000 9.477.000 7.917.000 8.716.000
Sum finansielle anleggsmidler 209.000 222.000 215.000 2.304.000 3.347.000
Sum anleggsmidler 19.502.000 9.940.000 9.692.000 10.220.000 12.063.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.333.000 7.879.000 1.991.000 3.250.000 2.826.000
Andre fordringer 1.107.000 741.000 3.662.000 1.193.000 1.023.000
Sum investeringer 2.218.000 1.588.000 1.327.000 1.138.000 1.194.000
Kasse, bank 5.221.000 4.174.000 3.171.000 2.935.000 2.930.000
Sum omløpsmidler 12.960.000 17.422.000 13.084.000 13.480.000 13.289.000
Sum eiendeler 32.462.000 27.362.000 22.776.000 23.700.000 25.352.000
Sum opptjent egenkapital -8.898.000 -9.698.000 -10.624.000 -10.424.000 -8.344.000
Sum egenkapital 3.851.000 3.051.000 2.125.000 2.325.000 4.405.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 218.000 2.572.000 2.527.000
Sum langsiktig gjeld 22.183.000 20.606.000 17.726.000 16.744.000 15.976.000
Leverandørgjeld 4.693.000 656.000 803.000 384.000 948.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 321.000 1.753.000 529.000 739.000 545.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.414.000 1.297.000 1.374.000 937.000 952.000
Sum kortsiktig gjeld 6.428.000 3.706.000 2.924.000 4.631.000 4.972.000
Sum gjeld og egenkapital 32.462.000 27.363.000 22.775.000 23.700.000 25.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.532.000 13.716.000 10.160.000 8.849.000 8.317.000
Likviditetsgrad 1 2.0 4.7 4.5 2.9 2.7
Likviditetsgrad 2 2.0 4.7 4.5 2.9 2.7
Soliditet 11.9 11.2 9.3 9.8 17.4
Resultatgrad 3.8 16.9 0.6 -0.9 -4.6
Rentedekningsgrad 1.2 1.1 0.1 -1.2
Gjeldsgrad 7.4 8.0 9.7 9.2 4.8
Total kapitalrentabilitet 3.7 13.4 2.9 0.6 2.1
Signatur
03.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex