Magne Arvesen & Sønner As
Juridisk navn:  Magne Arvesen & Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77099220
Fax: 77099225
9455 Engenes 9455 Engenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Ibestad
Org.nr: 876549522
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/28/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Hrh Revisjon As
Regnskapsfører: Tøco AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.61%
Resultat  
  
-179.86%
Egenkapital  
  
-7.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 265.000 314.000 503.000 4.585.000 271.000
Resultat: -8.491.000 -3.034.000 29.861.000 21.198.000 102.069.000
Egenkapital: 202.975.000 220.043.000 227.411.000 214.383.000 211.267.000
Regnskap for  Magne Arvesen & Sønner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 265.000 314.000 503.000 4.585.000 271.000
Driftskostnader -1.300.000 -659.000 -623.000 -4.688.000 -503.000
Driftsresultat -1.036.000 -345.000 -120.000 -104.000 -232.000
Finansinntekter 1.007.000 1.025.000 31.983.000 21.544.000 103.217.000
Finanskostnader -8.462.000 -3.714.000 -2.003.000 -242.000 -916.000
Finans -7.455.000 -2.689.000 29.980.000 21.302.000 102.301.000
Resultat før skatt -8.491.000 -3.034.000 29.861.000 21.198.000 102.069.000
Skattekostnad 1.422.000 666.000 -6.834.000 -5.082.000 -25.510.000
Årsresultat -7.068.000 -2.367.000 23.027.000 16.116.000 76.558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 362.077.000 318.165.000 289.507.000 216.196.000 200.534.000
Sum omløpsmidler 9.579.000 40.316.000 72.606.000 87.382.000 213.571.000
Sum eiendeler 371.656.000 358.481.000 362.113.000 303.578.000 414.105.000
Sum opptjent egenkapital 202.875.000 219.943.000 227.310.000 214.283.000 211.167.000
Sum egenkapital 202.975.000 220.043.000 227.411.000 214.383.000 211.267.000
Sum langsiktig gjeld 134.300.000 112.255.000 90.802.000 52.405.000 44.930.000
Sum kortsiktig gjeld 34.382.000 26.183.000 43.899.000 36.790.000 157.908.000
Sum gjeld og egenkapital 371.657.000 358.481.000 362.111.000 303.578.000 414.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 134.000 4.283.000 0
Andre inntekter 265.000 314.000 369.000 302.000 271.000
Driftsinntekter 265.000 314.000 503.000 4.585.000 271.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -199.000 0 0 0 0
Avskrivning -108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -993.000 -551.000 -515.000 -4.580.000 -395.000
Driftskostnader -1.300.000 -659.000 -623.000 -4.688.000 -503.000
Driftsresultat -1.036.000 -345.000 -120.000 -104.000 -232.000
Finansinntekter 1.007.000 1.025.000 31.983.000 21.544.000 103.217.000
Finanskostnader -8.462.000 -3.714.000 -2.003.000 -242.000 -916.000
Finans -7.455.000 -2.689.000 29.980.000 21.302.000 102.301.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 -5.000.000 -10.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Årsresultat -7.068.000 -2.367.000 23.027.000 16.116.000 76.558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 587.000 567.000 0 0 0
Fast eiendom 1.749.000 1.858.000 1.966.000 1.885.000 1.993.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.749.000 1.858.000 1.966.000 1.885.000 1.993.000
Sum finansielle anleggsmidler 359.740.000 315.740.000 287.540.000 214.311.000 198.541.000
Sum anleggsmidler 362.077.000 318.165.000 289.507.000 216.196.000 200.534.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 59.000 5.353.000 0
Andre fordringer 1.435.000 15.048.000 0 0 155.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.747.000 93.000 536.000 17.029.000 1.313.000
Sum omløpsmidler 9.579.000 40.316.000 72.606.000 87.382.000 213.571.000
Sum eiendeler 371.656.000 358.481.000 362.113.000 303.578.000 414.105.000
Sum opptjent egenkapital 202.875.000 219.943.000 227.310.000 214.283.000 211.167.000
Sum egenkapital 202.975.000 220.043.000 227.411.000 214.383.000 211.267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 99.000 130.000 167.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.812.000 7.610.000 25.188.000 20.289.000 143.700.000
Sum langsiktig gjeld 134.300.000 112.255.000 90.802.000 52.405.000 44.930.000
Leverandørgjeld 31.000 181.000 33.000 263.000 18.000
Betalbar skatt 0 1.525.000 319.000 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 3.000 47.000 1.283.000 504.000
Utbytte -10.000.000 -5.000.000 -10.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 13.530.000 13.389.000 7.107.000 9.636.000 8.686.000
Sum kortsiktig gjeld 34.382.000 26.183.000 43.899.000 36.790.000 157.908.000
Sum gjeld og egenkapital 371.657.000 358.481.000 362.111.000 303.578.000 414.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.803.000 14.133.000 28.707.000 50.592.000 55.663.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.5 1.7 2.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 1.5 1.7 2.4 1.4
Soliditet 54.6 61.4 62.8 70.6 5
Resultatgrad -390.9 -109.9 -23.9 -2.3 -85.6
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.1 -0.4 -0.3
Gjeldsgrad 0.8 0.6 0.6 0.4 1
Total kapitalrentabilitet -0.0 0.2 8.8 7.1 24.9
Signatur
26.09.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex