Ma & Mi AS
Juridisk navn:  Ma & Mi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41428279
Motzfeldts Gate 1 Motzfeldts Gate 1 Fax:
0187 Oslo 187 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992464372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/29/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.26%
Resultat  
  
3.26%
Egenkapital  
  
12.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.478.000 3.126.000 2.855.000 2.654.000 2.439.000
Resultat: 1.677.000 1.624.000 1.339.000 1.171.000 946.000
Egenkapital: 12.093.000 10.777.000 9.505.000 8.477.000 7.599.000
Regnskap for  Ma & Mi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.478.000 3.126.000 2.855.000 2.654.000 2.439.000
Driftskostnader -2.030.000 -1.677.000 -1.664.000 -1.618.000 -1.650.000
Driftsresultat 1.450.000 1.450.000 1.192.000 1.036.000 789.000
Finansinntekter 227.000 174.000 147.000 135.000 157.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 227.000 174.000 147.000 135.000 157.000
Resultat før skatt 1.677.000 1.624.000 1.339.000 1.171.000 946.000
Skattekostnad -369.000 -373.000 -321.000 -293.000 0
Årsresultat 1.308.000 1.250.000 1.018.000 878.000 946.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.000 143.000 178.000 223.000 279.000
Sum omløpsmidler 11.648.000 10.280.000 8.903.000 7.817.000 6.906.000
Sum eiendeler 11.724.000 10.423.000 9.081.000 8.040.000 7.185.000
Sum opptjent egenkapital 11.891.000 10.675.000 9.402.000 0 7.497.000
Sum egenkapital 12.093.000 10.777.000 9.505.000 8.477.000 7.599.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld -369.000 -355.000 -423.000 -437.000 -414.000
Sum gjeld og egenkapital 11.724.000 10.422.000 9.081.000 8.040.000 7.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.127.000 874.000 902.000 706.000 513.000
Andre inntekter 1.351.000 2.252.000 1.953.000 1.948.000 1.926.000
Driftsinntekter 3.478.000 3.126.000 2.855.000 2.654.000 2.439.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -827.000 -761.000 -701.000 -702.000 -675.000
Avskrivning -67.000 -36.000 -45.000 -56.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.136.000 -880.000 -918.000 -860.000 -905.000
Driftskostnader -2.030.000 -1.677.000 -1.664.000 -1.618.000 -1.650.000
Driftsresultat 1.450.000 1.450.000 1.192.000 1.036.000 789.000
Finansinntekter 227.000 174.000 147.000 135.000 157.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 227.000 174.000 147.000 135.000 157.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.308.000 1.250.000 1.018.000 878.000 946.000
Balanse detaljer          
Goodwill 76.000 143.000 178.000 223.000 279.000
Sum Immatrielle midler 76.000 143.000 178.000 223.000 279.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 76.000 143.000 178.000 223.000 279.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 59.000 50.000 61.000 0 5.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.568.000 10.187.000 8.915.000 7.724.000 6.901.000
Sum omløpsmidler 11.648.000 10.280.000 8.903.000 7.817.000 6.906.000
Sum eiendeler 11.724.000 10.423.000 9.081.000 8.040.000 7.185.000
Sum opptjent egenkapital 11.891.000 10.675.000 9.402.000 0 7.497.000
Sum egenkapital 12.093.000 10.777.000 9.505.000 8.477.000 7.599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -7.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.000 17.000 -11.000 1.000 0
Betalbar skatt -329.000 -325.000 -377.000 -405.000 -443.000
Skyldig offentlige avgifter -134.000 -126.000 -109.000 -106.000 -38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 78.000 73.000 73.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld -369.000 -355.000 -423.000 -437.000 -414.000
Sum gjeld og egenkapital 11.724.000 10.422.000 9.081.000 8.040.000 7.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.017.000 10.635.000 9.326.000 8.254.000 7.320.000
Likviditetsgrad 1 -31.6 -17.9 -16.7
Likviditetsgrad 2 -31.6 -17.9 -16.6
Soliditet 103.1 103.4 104.7 105.4 105.8
Resultatgrad 41.7 46.4 41.8 3 32.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.1 -0.1
Total kapitalrentabilitet 14.3 15.6 14.7 14.6 13.2
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex