M Engen AS
Juridisk navn:  M Engen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93248388
C/o Marius Engen Straumesvingen 26 C/o Marius Engen Straumesvingen 26 Fax:
5151 Straumsgrend 5151 Straumsgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991257160
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/3/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.4%
Resultat  
  
90.91%
Egenkapital  
  
-1.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 512.000 500.000 456.000 517.000 848.000
Resultat: -8.000 -88.000 -123.000 155.000 204.000
Egenkapital: 464.000 473.000 560.000 683.000 585.000
Regnskap for  M Engen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 512.000 500.000 456.000 517.000 848.000
Driftskostnader -520.000 -522.000 -579.000 -360.000 -644.000
Driftsresultat -8.000 -22.000 -122.000 156.000 204.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -66.000 -2.000 -1.000 0
Finans 0 -66.000 -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt -8.000 -88.000 -123.000 155.000 204.000
Skattekostnad 0 0 0 -57.000 -62.000
Årsresultat -8.000 -88.000 -123.000 98.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 74.000 233.000 233.000
Sum omløpsmidler 687.000 573.000 496.000 896.000 537.000
Sum eiendeler 687.000 573.000 570.000 1.129.000 770.000
Sum opptjent egenkapital 364.000 373.000 460.000 583.000 485.000
Sum egenkapital 464.000 473.000 560.000 683.000 585.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 223.000 100.000 10.000 446.000 185.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 573.000 570.000 1.129.000 770.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 512.000 500.000 456.000 517.000 848.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 512.000 500.000 456.000 517.000 848.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -513.000 -513.000 -571.000 -342.000 -634.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -9.000 -8.000 -18.000 -10.000
Driftskostnader -520.000 -522.000 -579.000 -360.000 -644.000
Driftsresultat -8.000 -22.000 -122.000 156.000 204.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -66.000 -2.000 -1.000 0
Finans 0 -66.000 -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -88.000 -123.000 98.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 74.000 233.000 233.000
Sum anleggsmidler 0 0 74.000 233.000 233.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 104.000 104.000 52.000 372.000 436.000
Andre fordringer 0 0 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 583.000 469.000 443.000 523.000 101.000
Sum omløpsmidler 687.000 573.000 496.000 896.000 537.000
Sum eiendeler 687.000 573.000 570.000 1.129.000 770.000
Sum opptjent egenkapital 364.000 373.000 460.000 583.000 485.000
Sum egenkapital 464.000 473.000 560.000 683.000 585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0 2.000 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 57.000 62.000
Skyldig offentlige avgifter 154.000 100.000 8.000 233.000 122.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 0 0 150.000 0
Sum kortsiktig gjeld 223.000 100.000 10.000 446.000 185.000
Sum gjeld og egenkapital 687.000 573.000 570.000 1.129.000 770.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 464.000 473.000 486.000 450.000 352.000
Likviditetsgrad 1 3.1 5.7 49.6 2 2.9
Likviditetsgrad 2 3.1 5.7 49.6 2 3.0
Soliditet 67.5 82.5 98.2 60.5 76.0
Resultatgrad -1.6 -4.4 -26.8 30.2 24.1
Rentedekningsgrad -0.3 1
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet -1.2 -3.8 -21.4 13.8 26.5
Signatur
19.10.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.10.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex