Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
M2 Leie As
Juridisk navn:  M2 Leie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67818990
Solsiden 8 Solsiden 8 Fax: 67818991
4950 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 989839020
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saldo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
47.2%
Resultat  
  
77.05%
Egenkapital  
  
-11.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.497.000 1.017.000 958.000 3.293.000 1.850.000
Resultat: -690.000 -3.006.000 -2.291.000 -1.072.000 -1.134.000
Egenkapital: -6.559.000 -5.869.000 -2.863.000 -572.000 500.000
Regnskap for  M2 Leie As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.497.000 1.017.000 958.000 3.293.000 1.850.000
Driftskostnader -1.490.000 -2.970.000 -2.240.000 -3.441.000 -2.241.000
Driftsresultat 7.000 -1.954.000 -1.283.000 -147.000 -391.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -698.000 -1.052.000 -1.008.000 -925.000 -743.000
Finans -696.000 -1.052.000 -1.008.000 -925.000 -743.000
Resultat før skatt -690.000 -3.006.000 -2.291.000 -1.072.000 -1.134.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -690.000 -3.006.000 -2.291.000 -1.072.000 -1.134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.946.000 12.759.000 14.942.000 15.556.000 15.923.000
Sum omløpsmidler 5.000 0 1.300.000 152.000
Sum eiendeler 8.946.000 12.764.000 14.942.000 16.856.000 16.075.000
Sum opptjent egenkapital -7.059.000 -6.369.000 -3.363.000 -1.072.000 0
Sum egenkapital -6.559.000 -5.869.000 -2.863.000 -572.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 11.731.000 13.763.000 13.298.000 12.927.000 11.167.000
Sum kortsiktig gjeld 3.773.000 4.870.000 4.507.000 4.501.000 4.408.000
Sum gjeld og egenkapital 8.945.000 12.764.000 14.942.000 16.856.000 16.075.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 633.000 84.000 25.000 1.100.000 350.000
Andre inntekter 865.000 933.000 933.000 2.193.000 1.500.000
Driftsinntekter 1.497.000 1.017.000 958.000 3.293.000 1.850.000
Varekostnad -93.000 0 0 -21.000 0
Lønninger -344.000 -294.000 -539.000 -1.317.000 -1.850.000
Avskrivning -163.000 -714.000 -766.000 -757.000 -579.000
Nedskrivning -1.412.000 0 0 0
Andre driftskostnader -890.000 -550.000 -967.000 -1.666.000 -1.112.000
Driftskostnader -1.490.000 -2.970.000 -2.240.000 -3.441.000 -2.241.000
Driftsresultat 7.000 -1.954.000 -1.283.000 -147.000 -391.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -698.000 -1.052.000 -1.008.000 -925.000 -743.000
Finans -696.000 -1.052.000 -1.008.000 -925.000 -743.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -690.000 -3.006.000 -2.291.000 -1.072.000 -1.134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.920.000 12.706.000 14.791.000 15.259.000 15.426.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 26.000 53.000 151.000 297.000 497.000
Sum varige driftsmidler 8.946.000 12.759.000 14.942.000 15.556.000 15.923.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.946.000 12.759.000 14.942.000 15.556.000 15.923.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.287.000 87.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 0 13.000 65.000
Sum omløpsmidler 5.000 0 1.300.000 152.000
Sum eiendeler 8.946.000 12.764.000 14.942.000 16.856.000 16.075.000
Sum opptjent egenkapital -7.059.000 -6.369.000 -3.363.000 -1.072.000 0
Sum egenkapital -6.559.000 -5.869.000 -2.863.000 -572.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.641.000 2.769.000 2.772.000 3.547.000 2.606.000
Sum langsiktig gjeld 11.731.000 13.763.000 13.298.000 12.927.000 11.167.000
Leverandørgjeld 296.000 733.000 594.000 311.000 1.535.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 275.000 530.000 499.000 510.000 112.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 562.000 837.000 642.000 133.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 3.773.000 4.870.000 4.507.000 4.501.000 4.408.000
Sum gjeld og egenkapital 8.945.000 12.764.000 14.942.000 16.856.000 16.075.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.773.000 -4.865.000 -4.507.000 -3.201.000 -4.256.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.3 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.3 0
Soliditet -73.3 -19.2 -3.4 3.1
Resultatgrad 0.5 -192.1 -133.9 -4.5 -21.1
Rentedekningsgrad -1.9 -1.3 -0.2 -0.5
Gjeldsgrad -2.4 -3.2 -6.2 -30.5 31.1
Total kapitalrentabilitet 0.1 -15.3 -8.6 -0.9 -2.4
Prokurister
01.10.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex