Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Møre Og Romsdal Kunstsenter
Juridisk navn:  Møre Og Romsdal Kunstsenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94166452
Postboks 439 Sentrum Gørvellplassen 1 Fax: 71258060
6401 Molde 6413 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 971367547
Aksjekapital: 273 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/31/1978
Foretakstype: FLI
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Cirrus Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.681.000
Resultat: -23.000
Egenkapital: 248.000
Regnskap for  Møre Og Romsdal Kunstsenter
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.681.000
Driftskostnader -2.704.000
Driftsresultat -24.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt -23.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000
Sum omløpsmidler 561.000
Sum eiendeler 572.000
Sum opptjent egenkapital -24.000
Sum egenkapital 248.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 323.000
Sum gjeld og egenkapital 572.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 326.000
Andre inntekter 2.355.000
Driftsinntekter 2.681.000
Varekostnad 0
Lønninger -1.433.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.271.000
Driftskostnader -2.704.000
Driftsresultat -24.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 11.000
Sum anleggsmidler 11.000
Varebeholdning 23.000
Kundefordringer 16.000
Andre fordringer 205.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 317.000
Sum omløpsmidler 561.000
Sum eiendeler 572.000
Sum opptjent egenkapital -24.000
Sum egenkapital 248.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 33.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 91.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000
Sum kortsiktig gjeld 323.000
Sum gjeld og egenkapital 572.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 238.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7
Soliditet 43.4
Resultatgrad -0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3
Total kapitalrentabilitet -
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex