Møbler Og Utstyr As
Juridisk navn:  Møbler Og Utstyr As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57736312
Dalsvegen 95 Dalsvegen 95 Fax: 57736705
6963 Dale I Sunnfjord 6963 Dale I Sunnfjord
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 829184842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/10/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hope Rekneskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.95%
Resultat  
  
-55.25%
Egenkapital  
  
4.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.768.000 5.606.000 4.309.000 4.358.000 5.132.000
Resultat: 115.000 257.000 -32.000 64.000 119.000
Egenkapital: 2.113.000 2.025.000 1.812.000 1.843.000 1.801.000
Regnskap for  Møbler Og Utstyr As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.768.000 5.606.000 4.309.000 4.358.000 5.132.000
Driftskostnader -4.650.000 -5.318.000 -4.309.000 -4.258.000 -4.968.000
Driftsresultat 119.000 288.000 1.000 100.000 164.000
Finansinntekter 5.000 6.000 4.000 5.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -38.000 -37.000 -41.000 -46.000
Finans -4.000 -32.000 -33.000 -36.000 -45.000
Resultat før skatt 115.000 257.000 -32.000 64.000 119.000
Skattekostnad -26.000 -44.000 0 -21.000 -4.000
Årsresultat 88.000 213.000 -32.000 43.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.000 235.000 264.000 308.000 353.000
Sum omløpsmidler 2.940.000 2.712.000 2.490.000 2.429.000 2.512.000
Sum eiendeler 3.129.000 2.947.000 2.754.000 2.737.000 2.865.000
Sum opptjent egenkapital 2.013.000 1.925.000 1.712.000 1.743.000 1.701.000
Sum egenkapital 2.113.000 2.025.000 1.812.000 1.843.000 1.801.000
Sum langsiktig gjeld 78.000 191.000 298.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 1.015.000 844.000 752.000 596.000 664.000
Sum gjeld og egenkapital 3.128.000 2.947.000 2.755.000 2.737.000 2.865.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.768.000 5.606.000 4.309.000 4.358.000 5.132.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.768.000 5.606.000 4.309.000 4.358.000 5.132.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.344.000 -1.570.000 -1.456.000 -1.435.000 -1.510.000
Avskrivning -46.000 -48.000 -43.000 -45.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -467.000 -367.000 -387.000 -359.000 -361.000
Driftskostnader -4.650.000 -5.318.000 -4.309.000 -4.258.000 -4.968.000
Driftsresultat 119.000 288.000 1.000 100.000 164.000
Finansinntekter 5.000 6.000 4.000 5.000 1.000
Finanskostnader -9.000 -38.000 -37.000 -41.000 -46.000
Finans -4.000 -32.000 -33.000 -36.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 88.000 213.000 -32.000 43.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 41.000 36.000 45.000 56.000
Sum varige driftsmidler 189.000 235.000 264.000 308.000 353.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 189.000 235.000 264.000 308.000 353.000
Varebeholdning 1.494.000 1.497.000 1.764.000 1.768.000 1.570.000
Kundefordringer 733.000 327.000 589.000 150.000 285.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 713.000 888.000 136.000 512.000 656.000
Sum omløpsmidler 2.940.000 2.712.000 2.490.000 2.429.000 2.512.000
Sum eiendeler 3.129.000 2.947.000 2.754.000 2.737.000 2.865.000
Sum opptjent egenkapital 2.013.000 1.925.000 1.712.000 1.743.000 1.701.000
Sum egenkapital 2.113.000 2.025.000 1.812.000 1.843.000 1.801.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 78.000 191.000 298.000 400.000
Leverandørgjeld 205.000 229.000 363.000 142.000 229.000
Betalbar skatt 26.000 44.000 0 21.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 522.000 292.000 244.000 280.000 191.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 262.000 279.000 145.000 153.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 1.015.000 844.000 752.000 596.000 664.000
Sum gjeld og egenkapital 3.128.000 2.947.000 2.755.000 2.737.000 2.865.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.925.000 1.868.000 1.738.000 1.833.000 1.848.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.2 3 4.1 3.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1 1.1 1.4
Soliditet 67.6 68.7 65.8 67.3 62.9
Resultatgrad 2.5 5.1 0 2.3 3.2
Rentedekningsgrad 13.2 7.6 0 2.4 3.6
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 4.0 1 0.2 3.8 5.8
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex