Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyskultur
Juridisk navn:  Lyskultur
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67102840
Lysaker Brygge 24 Lysaker Brygge 24 Fax: 67102841
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 960508939
Aksjekapital: 2.978 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/15/1936
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisorpartnere As
Regnskapsfører: Sum As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.22%
Resultat  
  
38.05%
Egenkapital  
  
15.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.405.000 7.105.000 7.867.000 6.992.000 7.963.000
Resultat: 439.000 318.000 -149.000 -274.000 518.000
Egenkapital: 3.313.000 2.873.000 2.555.000 2.704.000 2.978.000
Regnskap for  Lyskultur
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.405.000 7.105.000 7.867.000 6.992.000 7.963.000
Driftskostnader -7.041.000 -6.881.000 -8.086.000 -7.276.000 -7.456.000
Driftsresultat 363.000 225.000 -220.000 -283.000 507.000
Finansinntekter 76.000 100.000 73.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 75.000 93.000 71.000 9.000 11.000
Resultat før skatt 439.000 318.000 -149.000 -274.000 518.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 439.000 318.000 -149.000 -274.000 518.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.779.000 4.144.000 4.135.000 5.030.000 4.768.000
Sum eiendeler 4.779.000 4.144.000 4.135.000 5.030.000 4.768.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 318.000 -149.000 -274.000 518.000
Sum egenkapital 3.313.000 2.873.000 2.555.000 2.704.000 2.978.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.466.000 1.271.000 1.581.000 2.326.000 1.790.000
Sum gjeld og egenkapital 4.778.000 4.144.000 4.136.000 5.030.000 4.768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.403.000 7.099.000 7.866.000 6.991.000 7.861.000
Andre inntekter 2.000 6.000 1.000 1.000 103.000
Driftsinntekter 7.405.000 7.105.000 7.867.000 6.992.000 7.963.000
Varekostnad -1.733.000 -1.993.000 -2.532.000 -1.807.000 -2.116.000
Lønninger -3.815.000 -3.196.000 -3.956.000 -3.326.000 -3.115.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.493.000 -1.692.000 -1.598.000 -2.143.000 -2.225.000
Driftskostnader -7.041.000 -6.881.000 -8.086.000 -7.276.000 -7.456.000
Driftsresultat 363.000 225.000 -220.000 -283.000 507.000
Finansinntekter 76.000 100.000 73.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -2.000 -2.000 -2.000
Finans 75.000 93.000 71.000 9.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 439.000 318.000 -149.000 -274.000 518.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 616.000 577.000 1.829.000 511.000 332.000
Andre fordringer 93.000 149.000 68.000 178.000 111.000
Sum investeringer 1.683.000 1.623.000 1.578.000 1.513.000 13.000
Kasse, bank 2.387.000 1.796.000 660.000 2.828.000 4.312.000
Sum omløpsmidler 4.779.000 4.144.000 4.135.000 5.030.000 4.768.000
Sum eiendeler 4.779.000 4.144.000 4.135.000 5.030.000 4.768.000
Sum opptjent egenkapital 439.000 318.000 -149.000 -274.000 518.000
Sum egenkapital 3.313.000 2.873.000 2.555.000 2.704.000 2.978.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 422.000 265.000 537.000 1.507.000 1.001.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 327.000 267.000 409.000 203.000 234.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 717.000 740.000 635.000 615.000 556.000
Sum kortsiktig gjeld 1.466.000 1.271.000 1.581.000 2.326.000 1.790.000
Sum gjeld og egenkapital 4.778.000 4.144.000 4.136.000 5.030.000 4.768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.313.000 2.873.000 2.554.000 2.704.000 2.978.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.3 2.6 2.2 2.7
Likviditetsgrad 2 3.3 3.3 2.6 2.2 2.7
Soliditet 69.3 69.3 61.8 53.8 62.5
Resultatgrad 4.9 3.2 -2.8 6.4
Rentedekningsgrad 363.0 32.1 -141.5 253.5
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.6 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 9.2 7.8 -3.6 -5.4 10.9
Signatur
04.07.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.07.2022
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex