Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lyskultur
Juridisk navn:  Lyskultur
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67102840
Lysaker Brygge 24 Lysaker Brygge 24 Fax: 67102841
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 960508939
Aksjekapital: 2.978 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/15/1936
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisorpartnere As
Regnskapsfører: Sum As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.69%
Resultat  
  
313.42%
Egenkapital  
  
12.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.105.000 7.867.000 6.992.000 7.963.000 7.126.000
Resultat: 318.000 -149.000 -274.000 518.000 837.000
Egenkapital: 2.873.000 2.555.000 2.704.000 2.978.000 2.460.000
Regnskap for  Lyskultur
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.105.000 7.867.000 6.992.000 7.963.000 7.126.000
Driftskostnader -6.881.000 -8.086.000 -7.276.000 -7.456.000 -6.301.000
Driftsresultat 225.000 -220.000 -283.000 507.000 825.000
Finansinntekter 100.000 73.000 11.000 13.000 13.000
Finanskostnader -7.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 93.000 71.000 9.000 11.000 12.000
Resultat før skatt 318.000 -149.000 -274.000 518.000 837.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 318.000 -149.000 -274.000 518.000 837.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.144.000 4.135.000 5.030.000 4.768.000 3.945.000
Sum eiendeler 4.144.000 4.135.000 5.030.000 4.768.000 3.945.000
Sum opptjent egenkapital 318.000 -149.000 -274.000 518.000 837.000
Sum egenkapital 2.873.000 2.555.000 2.704.000 2.978.000 2.460.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.271.000 1.581.000 2.326.000 1.790.000 1.485.000
Sum gjeld og egenkapital 4.144.000 4.136.000 5.030.000 4.768.000 3.945.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.099.000 7.866.000 6.991.000 7.861.000 7.121.000
Andre inntekter 6.000 1.000 1.000 103.000 6.000
Driftsinntekter 7.105.000 7.867.000 6.992.000 7.963.000 7.126.000
Varekostnad -1.993.000 -2.532.000 -1.807.000 -2.116.000 -1.662.000
Lønninger -3.196.000 -3.956.000 -3.326.000 -3.115.000 -3.120.000
Avskrivning 0 0 0 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.692.000 -1.598.000 -2.143.000 -2.225.000 -1.507.000
Driftskostnader -6.881.000 -8.086.000 -7.276.000 -7.456.000 -6.301.000
Driftsresultat 225.000 -220.000 -283.000 507.000 825.000
Finansinntekter 100.000 73.000 11.000 13.000 13.000
Finanskostnader -7.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 93.000 71.000 9.000 11.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 318.000 -149.000 -274.000 518.000 837.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 577.000 1.829.000 511.000 332.000 261.000
Andre fordringer 149.000 68.000 178.000 111.000 39.000
Sum investeringer 1.623.000 1.578.000 1.513.000 13.000 13.000
Kasse, bank 1.796.000 660.000 2.828.000 4.312.000 3.633.000
Sum omløpsmidler 4.144.000 4.135.000 5.030.000 4.768.000 3.945.000
Sum eiendeler 4.144.000 4.135.000 5.030.000 4.768.000 3.945.000
Sum opptjent egenkapital 318.000 -149.000 -274.000 518.000 837.000
Sum egenkapital 2.873.000 2.555.000 2.704.000 2.978.000 2.460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 265.000 537.000 1.507.000 1.001.000 432.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 267.000 409.000 203.000 234.000 234.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 740.000 635.000 615.000 556.000 819.000
Sum kortsiktig gjeld 1.271.000 1.581.000 2.326.000 1.790.000 1.485.000
Sum gjeld og egenkapital 4.144.000 4.136.000 5.030.000 4.768.000 3.945.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.873.000 2.554.000 2.704.000 2.978.000 2.460.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.6 2.2 2.7 2.7
Likviditetsgrad 2 3.3 2.6 2.2 2.7 2.7
Soliditet 69.3 61.8 53.8 62.5 62.4
Resultatgrad 3.2 -2.8 6.4 11.6
Rentedekningsgrad 32.1 -141.5 253.5 8
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.9 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 7.8 -3.6 -5.4 10.9 21.2
Signatur
26.04.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex