Lygra Villsaulag As
Juridisk navn:  Lygra Villsaulag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lurevegen 1535 Lurevegen 1535 Fax:
5912 Seim 5912 Seim
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 921966369
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Real Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
171.74%
Resultat  
  
853.57%
Egenkapital  
  
4100%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 375.000 138.000 0
Resultat: 211.000 -28.000 -6.000
Egenkapital: 168.000 4.000 26.000
Regnskap for  Lygra Villsaulag As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 375.000 138.000 0
Driftskostnader -164.000 -166.000 -6.000
Driftsresultat 211.000 -28.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 211.000 -28.000 -6.000
Skattekostnad -46.000 6.000 1.000
Årsresultat 164.000 -22.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 19.000 1.000
Sum omløpsmidler 223.000 181.000 30.000
Sum eiendeler 235.000 200.000 31.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 -26.000 -4.000
Sum egenkapital 168.000 4.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 196.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 200.000 32.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 138.000 0
Andre inntekter 265.000 0 0
Driftsinntekter 375.000 138.000 0
Varekostnad -126.000 -154.000 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -12.000 -6.000
Driftskostnader -164.000 -166.000 -6.000
Driftsresultat 211.000 -28.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 164.000 -22.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 0
Sum anleggsmidler 12.000 19.000 1.000
Varebeholdning 57.000 61.000 0
Kundefordringer 35.000 34.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 132.000 86.000 30.000
Sum omløpsmidler 223.000 181.000 30.000
Sum eiendeler 235.000 200.000 31.000
Sum opptjent egenkapital 138.000 -26.000 -4.000
Sum egenkapital 168.000 4.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 49.000 6.000
Betalbar skatt 39.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter -6.000 -33.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 180.000 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 196.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 200.000 32.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 156.000 -15.000 24.000
Likviditetsgrad 1 3.3 0.9 5
Likviditetsgrad 2 2.5 0.6 5
Soliditet 71.5 2 81.3
Resultatgrad 56.3 -20.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 4 0.2
Total kapitalrentabilitet 89.8 -18.8
Signatur
21.12.2018
Prokurister
21.12.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex