Lydbokforlaget AS
Juridisk navn:  Lydbokforlaget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72856070
Sommerrogata 17 Sommerrogata 17 Fax: 72856090
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 945872357
Aksjekapital: 751.185 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 8/19/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33.58%
Resultat  
  
499.52%
Egenkapital  
  
69.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 158.818.000 118.893.000 69.335.000 49.978.000 43.297.000
Resultat: 13.384.000 -3.350.000 -12.896.000 -668.000 7.062.000
Egenkapital: 14.654.000 8.622.000 11.074.000 11.147.000 11.668.000
Regnskap for  Lydbokforlaget AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 158.818.000 118.893.000 69.335.000 49.978.000 43.297.000
Driftskostnader -145.478.000 -122.295.000 -82.222.000 -50.655.000 -36.268.000
Driftsresultat 13.340.000 -3.402.000 -12.888.000 -677.000 7.029.000
Finansinntekter 71.000 98.000 44.000 59.000 97.000
Finanskostnader -27.000 -46.000 -51.000 -50.000 -65.000
Finans 44.000 52.000 -7.000 9.000 32.000
Resultat før skatt 13.384.000 -3.350.000 -12.896.000 -668.000 7.062.000
Skattekostnad -2.749.000 899.000 2.823.000 146.000 -1.646.000
Årsresultat 10.636.000 -2.452.000 -10.073.000 -522.000 5.415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.685.000 9.727.000 6.549.000 2.963.000 1.174.000
Sum omløpsmidler 58.639.000 41.274.000 29.426.000 23.441.000 28.036.000
Sum eiendeler 66.324.000 51.001.000 35.975.000 26.404.000 29.210.000
Sum opptjent egenkapital 8.819.000 0 -6.971.000 3.102.000 3.624.000
Sum egenkapital 14.654.000 8.622.000 11.074.000 11.147.000 11.668.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51.670.000 42.379.000 24.901.000 15.257.000 17.542.000
Sum gjeld og egenkapital 66.324.000 51.001.000 35.975.000 26.404.000 29.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 158.172.000 118.568.000 69.033.000 49.461.000 43.034.000
Andre inntekter 646.000 325.000 302.000 517.000 264.000
Driftsinntekter 158.818.000 118.893.000 69.335.000 49.978.000 43.297.000
Varekostnad -75.263.000 -44.049.000 -24.514.000 -19.414.000 -16.613.000
Lønninger -20.188.000 -18.901.000 -13.621.000 -11.062.000 -9.566.000
Avskrivning -3.300.000 -2.389.000 -2.043.000 -748.000 -376.000
Nedskrivning -1.324.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -45.403.000 -56.956.000 -42.044.000 -19.431.000 -9.713.000
Driftskostnader -145.478.000 -122.295.000 -82.222.000 -50.655.000 -36.268.000
Driftsresultat 13.340.000 -3.402.000 -12.888.000 -677.000 7.029.000
Finansinntekter 71.000 98.000 44.000 59.000 97.000
Finanskostnader -27.000 -46.000 -51.000 -50.000 -65.000
Finans 44.000 52.000 -7.000 9.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.636.000 -2.452.000 -10.073.000 -522.000 5.415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.538.000 9.555.000 6.178.000 2.706.000 945.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 147.000 172.000 371.000 257.000 229.000
Sum varige driftsmidler 147.000 172.000 371.000 257.000 229.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.685.000 9.727.000 6.549.000 2.963.000 1.174.000
Varebeholdning 2.172.000 9.503.000 6.662.000 6.012.000 6.139.000
Kundefordringer 4.304.000 3.424.000 3.690.000 3.700.000 5.710.000
Andre fordringer 11.903.000 11.845.000 6.098.000 4.125.000 468.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 40.259.000 16.502.000 12.976.000 9.605.000 15.719.000
Sum omløpsmidler 58.639.000 41.274.000 29.426.000 23.441.000 28.036.000
Sum eiendeler 66.324.000 51.001.000 35.975.000 26.404.000 29.210.000
Sum opptjent egenkapital 8.819.000 0 -6.971.000 3.102.000 3.624.000
Sum egenkapital 14.654.000 8.622.000 11.074.000 11.147.000 11.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.244.000 5.906.000 5.572.000 3.857.000 2.146.000
Betalbar skatt 0 0 0 347.000
Skyldig offentlige avgifter 1.591.000 1.441.000 1.181.000 1.302.000 892.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.834.000 35.032.000 18.148.000 10.098.000 6.157.000
Sum kortsiktig gjeld 51.670.000 42.379.000 24.901.000 15.257.000 17.542.000
Sum gjeld og egenkapital 66.324.000 51.001.000 35.975.000 26.404.000 29.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.969.000 -1.105.000 4.525.000 8.184.000 10.494.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.2 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.7 0.9 1.1 1.2
Soliditet 22.1 16.9 30.8 42.2 39.9
Resultatgrad 8.4 -2.9 -18.6 -1.4 16.2
Rentedekningsgrad 494.1 -252.7 -13.5 108.1
Gjeldsgrad 3.5 4.9 2.2 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 20.2 -6.5 -35.7 -2.3 24.4
Signatur
25.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex